Aandeel duurzame stroom weer gestegen

Vooral windmolens wekten meer stroom op, dat meldt het CBS vrijdag. Dit komt door de aanleg van nieuwe windmolenparken.

Foto Bram van de Biezen

Vorig jaar werd in Nederland 10 procent meer duurzame stroom opgewekt dan een jaar eerder. Het aandeel duurzame elektriciteit nam toe van 12,5 procent naar 13,8 procent in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Het opwekken van groene stroom is één van de manieren om de hele energievoorziening in Nederland te verduurzamen.

Vooral windmolens wekten meer stroom op, 16 procent meer dan in 2016. Dit komt door de aanleg van nieuwe windmolenparken. Windmolens zijn goed voor 60 procent van de duurzame elektriciteit in Nederland.

Ook groeide het aandeel zonnestroom, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. Zonnepanelen zijn verantwoordelijk voor 13 procent van de duurzame elektriciteit. Het aandeel biomassa nam iets af en is goed voor 30 procent van de groene stroom.

Lees over de aanscherpingen in het energieakkoord: Alleen met ‘maximale inzet’ is energieakkoord haalbaar

Het vergroenen van de elektriciteitsproductie is slechts één onderdeel van het verduurzamen van de hele energieproductie. In 2020 moet Nederland van Europa 14 procent duurzame energie opwekken. Dit gaat moeizaam. In 2016 lag dit percentage nog op 5,9 procent. Om het proces te versnellen sloot de sector in 2013 een breed gedragen Energieakkoord. Hierin werden onder meer afspraken gemaakt over de aanleg van nieuwe windparken.

Vorige maand werd bekend dat er aanscherpingen nodig zijn om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Alleen met “maximale inzet” kan Nederland de Europese doelstellingen halen, liet de voorzitter van de zogeheten borgingscommissie destijds weten.