Centraal Bureau voor de Statistiek

Aandeel duurzame stroom stijgt naar 13,8 procent, vooral dankzij windmolens

Vorig jaar werd in Nederland 10 procent meer duurzame stroom opgewekt dan een jaar eerder. Het aandeel duurzame elektriciteit nam toe van 12,5 procent naar 13,8 procent in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Vooral windmolens zorgden voor meer stroom, 16 procent meer dan in 2016. Dat komt door de aanleg van nieuwe windmolenparken. Met windmolens wordt 60 procent van de duurzame elektriciteit in Nederland opgewekt. Ook het aandeel zonnestroom groeide, van 1,6 naar 2,1 miljard kWh. Zonnepanelen leveren 13 procent van de duurzame elektriciteit. Het aandeel biomassa nam iets af en is goed voor 30 procent van de groene stroom.

Het vergroenen van de elektriciteitsproductie is slechts één onderdeel van het verduurzamen van de hele energieproductie. In 2020 moet Nederland van Europa 14 procent duurzame energie opwekken. Dat gaat moeizaam. In 2016 lag het percentage nog op 5,9 procent. Om het proces te versnellen sloot de sector in 2013 een Energieakkoord. Hierin werden onder meer afspraken gemaakt over de aanleg van nieuwe windparken. Vorige maand concludeerde de zogenaamde ‘borgingscommissie’ dat de doelen van het akkoord alleen haalbaar zijn met „maximale inzet” en extra maatregelen, ook op het gebied van energiebesparingen. (NRC)