Brieven

Brieven

Marien Awesome

Geboorteverlof

Zzp’ers uitgesloten

In het Commentaar Geboorteverlof mag niemand uitsluiten (28/2) werd de nieuwe wet omtrent geboorteverlof besproken, waarin staat dat de partner nu recht heeft op vijf dagen doorbetaald geboorteverlof in plaats van twee dagen. De wet biedt daarnaast de mogelijkheid om het verlof vijf weken te verlengen, met behoud van 70 procent van het loon. In het Commentaar kwam ter sprake hoe deze nieuwe wet een tweedeling creëert, doordat 70 procent van het oorspronkelijke loon voor mensen met een laag inkomen te weinig zou zijn, en omdat de wet alleen geldt voor vaste werknemers. Het partnerverlof zou op deze manier ietwat elitair kunnen worden. Een genoemde oplossing is de verandering van 70 procent van het loon naar 100 procent in die optionele vijf weken. Ik vind dat de tweedeling daar helemaal niet mee wordt opgelost. Het geboorteverlof blijft dan een recht dat alleen vaste werknemers hebben, het verschil tussen ondernemer en werknemer blijft bestaan. Ik zie liever een geheel nieuwe staatsregeling die ondernemers en zzp’ers ook toegang geeft tot partnerverlof. Iedereen heeft hier immers recht op.

Privacyrichtlijnen

Hypocriete privacyregels

Als amateurgenealoog werd ik onaangenaam verrast door een mededeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin overheidsarchieven wordt aanbevolen om gezinskaarten uit de periode 1920-1940 van hun websites te verwijderen. De reden? De nieuwe Europese privacyrichtlijn, de AVG, die op 25 mei van kracht wordt. Zonde, want de gezinskaarten zijn een interessante bron. Ik meende dat onze bestaande privacywetgeving al strikt genoeg is, maar kennelijk niet.

Wat mij echter meer steekt, is dat hetzelfde Europa wel met de PSD2-richtlijn voor de banken komt, die ervoor zorgt dat uw en mijn financiële transactiegegevens op straat komen te liggen (Er zit nog wel een schoonheidsfoutje in PSD2, 14/2) Hoe bedoelt u, privacy?

Overbevolking

Geboortecijfers dalen al

In een brief in NRC bepleit J. Osinga een tweekindpolitiek om de planeet leefbaar te houden (28/2). Dit is echter verspilde moeite. De bevolkingsafname gaat vermoedelijk eind deze eeuw vanzelf al plaatsvinden, doordat alle landen de demografische transitie doorlopen van hoge naar lage geboorte- en sterftecijfers. Om de bevolking constant te houden moet elke vrouw gemiddeld 2,1 kinderen baren. Zelfs in India zijn al meerdere deelstaten waar dit niet meer gehaald wordt.

Landen als Japan, Rusland en Duitsland zijn al aan het krimpen en dat gaat ook met China gebeuren, want het geboortecijfer ligt daar ruim onder het vervangingsniveau. De afschaffing van de eenkindpolitiek laat zien dat mensen liever voor een auto en een huis gaan dan voor een tweede kind. De paradox is dat een welvarender wereld leidt tot een krimpende bevolking die meer vergt van de planeet. Meer resultaat voor een leefbare planeet valt te verwachten van ingrepen die iets veranderen aan de negatieve gevolgen van ons consumptiepatroon.

Johan Cruijffplein

Lauw ontvangen

Ik ben het helemaal eens met briefschrijver Gijsbert Dijker (Hou het plein olympisch, 26/2) dat het Stadionplein in Amsterdam om historische redenen deze naam moet blijven dragen en niet naar Johan Cruijff vernoemd moet worden. Maar het argument dat de meeste straatnamen in de Stadionbuurt zijn gerelateerd aan de Olympische Spelen is aanvechtbaar: de Stadionbuurt (en ook het Stadionplein) is namelijk vernoemd naar het oorspronkelijke stadion dat zich daar bevond - het Nederlandsch Sportpark - en houdt geen verband met het Olympisch Stadion dat daar in 1927-’28 tegenover is gebouwd.

Het Nederlandsch Sportpark was voornamelijk een voetbalstadion, wat dus een argument vóór de naamswijziging zou kunnen zijn. Ik betwijfel of de initiatiefnemers hiervan op de hoogte zijn. Het lijkt vooral een manier om het lauw ontvangen vernieuwde plein bij bezoekers van de stad onder de aandacht te brengen.