Meer bouwen of juist een groenere stad?

Gemeenteraadsverkiezingen Dinsdag vindt een groot verkiezingsdebat plaats rond de vraag: hoe ziet Amsterdam eruit als het aan de partijprogramma’s ligt?

Een van de ansichtkaarten over het programma van de Partij voor de Dieren, die Heren 5 maakte samen met grafisch ontwerpers Yvonne Kroese en Bregt Balk.
Een van de ansichtkaarten over het programma van de Partij voor de Dieren, die Heren 5 maakte samen met grafisch ontwerpers Yvonne Kroese en Bregt Balk. Heren 5/Yvonne Kroese/Bregt Balk

Voor wie is de stad, is de grote vraag waar Amsterdam nu voor staat, en die daarom een grote rol zal spelen in de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Door de aanhoudende groei van het toerisme en de ongeveer 10.000 nieuwe inwoners die de stad jaarlijks trekt, barst de stad uit haar voegen.

Duidelijk is dat er de komende jaren tienduizenden woningen gebouwd moeten worden. Maar waar moeten die komen en hoe blijft de stad betaalbaar voor de middenklasse, met andere woorden: hoeveel sociale huur- en middelhoge huurwoningen gaan er worden gebouwd? En hoe worden de nieuwe woonwijken? Gaan die bestaan uit hoogbouw, zoals het stadsbestuur nu wil in de te bouwen Sluisbuurt bij de Piet Heintunnel, waar 5.500 woningen zullen worden ondergebracht in 28 hoge woontorens?

Een andere vraag is of en hoe het metronetwerk moet worden uitgebreid. Wordt de Noord/Zuidlijn doorgetrokken naar Zaanstad en naar Schiphol? Of komt er een Oost/Westlijn, met onder meer een station in het Westerpark?

Deze en veel andere vragen over de toekomst van Amsterdam zullen aan de orde komen in De Partijlijnen, het verkiezingsdebat dat op dinsdag 6 maart in de OBA wordt gehouden over de (steden)bouwkundige toekomst van Amsterdam, zegt Yvonne Franquinet, directeur van het architectuurcentrum ARCAM. „We hebben tien architectenbureaus gevraagd om analyses en verbeeldingen te maken van de gevolgen van acht partijprogramma’s voor de stad. Die zullen de bureaus, waaronder Heren 5, Rudy Uytenhaak en Inbo, als introductie op het debat presenteren.”

Op een paar punten stemmen veel partijen overeen, verklapt Franquinet. „Zo willen de meeste partijen een uitbreiding van het metronetwerk. En de meeste partijprogramma’s doen ook een uitspraak over de verbinding naar Noord. Maar over de precieze vorm hiervan bestaat geen overeenstemming. Sommige partijen willen een brug, andere een tunnel of een kabelbaan.”

Opvallend is dat de meeste plannen van de partijen voor de stad weinig diepgravend zijn, vindt Franquinet. „Partijen hebben de neiging om allerlei problemen van Amsterdam, zoals de festivalisering en het toerisme, naar de randen van de stad te verbannen. Maar hoe precies, blijft vaak vaag. De SP wil grote delen van de stad ‘optoppen’, maar hoe dat moet gebeuren, blijft onduidelijk.”

Dat geldt ook voor de duurzame stad. „Alle partijen vinden dat Amsterdam duurzamer moet worden”, zegt Franquinet. „Maar de meeste partijen hebben weinig concrete plannen voor de komende vier jaar. Alleen GroenLinks noemt heel concreet aantallen woningen die de komende jaren duurzaam moeten worden gemaakt.”

Leefstraten

Het enige partijprogramma dat niet voorziet in een groei van Amsterdam, is dat van de Partij voor de Dieren. Maar deze partij stelt wel concrete maatregelen voor, vertelt Bas Liesker van Heren 5, het bureau dat het programma van de Partij voor de Dieren in een aantal collages verbeeldde. „De partij wil bijvoorbeeld dat voor elke stadsbewoner minimaal 48 vierkante meter groen beschikbaar is”, vertelt Liesker. „Wij hebben berekend dat er dan nog ruimte is in Amsterdam voor zo’n 300.000 inwoners. Ook wil de partij een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer en fietspaden aanleggen en het autoverkeer zo veel mogelijk beperken. De Amsterdamse straten moeten ‘leefstraten’ worden waar kinderen kunnen spelen en de Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten.” De Partij voor de Dieren wil een ongedeelde stad waar alle bevolkingsgroepen door elkaar wonen, aldus Liesker. „En de groene gebieden in de stad moeten worden verbonden met de natuurgebieden buiten de stad. Op sommige punten is het programma heel gedetailleerd: zo moeten putdeksels in de stad ‘padvriendelijk’ worden.”

Debat: ‘De Partijlijnen – Verkiezingsbeloftes verbeeld’. Met bijdragen van architectenbureaus als Hosper/M3H en Space&Matter. Deelnemende politici zijn o.a. VVD-wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens, PvdA-raadslid Toon Geenen, Nienke van Renssen (Groenlinks) en Tiers Bakker (SP). Dinsdag 6 maart, 20.00 uur, Oosterdokskade 143. www.oba.nl/agenda