‘Corporaties moeten investeren in huurverlaging’

De Woonbond zegt dat de huren de afgelopen jaren dusdanig zijn gestegen dat er geen sprake meer is van een “normaal huurniveau”.

Foto Koen van Weel/ANP

Woningcorporaties verdienen te veel aan huurwoningen en investeren te weinig van hun inkomsten in huurverlagingen. Dat stelt huurdersvereniging de Woonbond donderdag, die berekende dat bijna een kwart van de huuropbrengsten (23 procent) voor de corporaties onder aan de streep overblijft. Het gaat dan om inkomsten minus uitgaven aan renovatie, onderhoud en personeel.

Per huurwoning maken corporaties jaarlijks 1.500 euro ‘winst’, aldus de Woonbond. De verhuurdersvereniging voerde het onderzoek voor het eerst uit, op basis van verantwoordingsinformatie (dVi) uit 2015 en 2016 die corporaties jaarlijks aan moeten leveren. De waardevermeerdering van het vastgoed door stijgende huizenprijzen zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Volgens de belangenorganisatie zijn de huren de afgelopen jaren dusdanig gestegen dat er geen sprake meer is van een “normaal huurniveau”. “Wij vinden dat er te weinig geïnvesteerd wordt in huurverlagingen,” zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. “Er worden enorme winsten gemaakt, terwijl een half miljoen mensen naast het betalen van de huur nauwelijks meer kunnen rondkomen.”

Investeringen

Woningcorporaties benadrukken dat ze de komende jaren voor grote investeringen staan, zegt Marnix Norder, woordvoerder van de vereniging van woningcorporaties Aedes. “Er is veel sociale nieuwbouw nodig, dat is een belangrijke maatschappelijke plicht. In 2019 moeten er 34.000 nieuwbouwwoningen in de sociale sector worden neergezet. Voor verduurzaming hebben we de komende jaren 2,4 miljard euro nodig. En dat geld moet je wel eerst hebben om te kunnen investeren.”

De Woonbond neemt daar geen genoegen mee. “Er moet ook geïnvesteerd worden in nieuwbouw en verduurzaming, maar het is geen kwestie van kiezen. Het kan allebei,” zegt Trip.

Actie

De bond roep daarom op tot actie. De organisatie eist een huurverlaging van 10 procent en maakte een speciale website waar huurders kunnen opzoeken hoeveel winst hun corporatie maakt. De Woonbond wil dit onderwerp binnenkort bespreken met de huurdersorganisaties, een vereniging van huurders uit een specifieke regio.