Brieven

Brieven

Mishandeling Emmeloord

Waar blijft de afkeuring?

Onlangs is een meisje van 14 mishandeld omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen (Meisje mishandeld om hoofddoek, 27/2). Ze hield er blauwe plekken en een lichte hersenschudding aan over.

Dit keer zijn het geen Marokkaanse jongens die een homo in elkaar slaan, of een Palestijn die de ramen van een Joods restaurant inslaat. Is het minder erg als er wordt ingeslagen op het hoofd van een moslim? Inzake de restaurantkwestie zagen we wél een afkeurende reactie van Mark Rutte. De premier zei in een persconferentie dat hij het „volstrekt onacceptabel” vond dat de ramen van het restaurant zijn ingeslagen: „Dit is niet de samenleving die we willen zijn. Ik vind het echt verschrikkelijk.” Bij geweld tegen homo’s zagen we politici uit solidariteit hand in hand met elkaar lopen en gaf Rutte aan dat dit onderwerp prioriteit had tijdens de formatie: „Dit moet sowieso topprioriteit zijn. Verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zei Rutte verontwaardigd. Ik wacht met smart op de reactie van Rutte op het geweld tegen de moslima die haar hoofddoek niet af wilde doen. Of is zo’n uitspraak nu niet zo handig met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur?

Motorclubs (1)

Kampeerterrein afhuren

Ik lees in NRC de kop Motorclubs wegpesten? Nu zit België met het probleem (27/2). Hier worden motorbendes bedoeld. Er zijn duizenden bonafide motorclubs in Nederland, van mensen die samen gaan toeren, samen sleutelen, en op vakantie gaan met de motor. De clubs in het artikel zijn geen clubs, het zijn bendes. Noemt u ze dus ook zo, dan hebben bonafide motorclubs er geen last van en kunnen wij gewoon in de zomer een kampeerterreintje afhuren zonder dat men gelijk denkt de Hells Angels aan de deur te krijgen.

Motorclubs (2)

Faciliteer clubs liever

Via de waterbeddynamiek verplaatsen in Nederland verboden motorclubs zich naar België. Als ze ook daar worden verboden, wijken ze uit naar Frankrijk. In plaats van de motorclubs verbieden, een uiterst kostbare actie die leidt tot probleemverschuiving, kun je beter de criminaliteit aanpakken. Faciliteer motorclubs, bied ze een clubhuis en bied ze kans op het verwerven van subsidies in diverse gemeentes. Schakel ze in met hun motoren bij sportieve, culturele en liefdadige activiteiten verspreid over ons land. In ruil voor het faciliteren en voor eventuele subsidies kunnen gemeenten inzage vragen in ledenlijsten, financiën e.d. Laat regelmatig een gemeenteambtenaar (groot, breed, motorliefhebber) binnenlopen en controleren. Stel eenvoudige regels zoals geen verboden wapens en geen handel in verboden drugs. Belonen verandert gedrag, straffen onderdrukt en verplaatst het.

Mies Bouwman

Einer wird gewinnen

Dat Mies Bouwman het immens populaire Eén van de acht verzonnen zou hebben, is een wijdverbreide misvatting. Zoals veel Nederlandse programma’s in die tijd, was ook deze spelshow gebaseerd op een buitenlands voorbeeld: Einer wird gewinnen. Bouwman gaf dit in 1970 zelf onomwonden toe in een interview met het Limburgsch Dagblad. Nederlandse omroepen hadden weinig geld, en speelden gretig leentjebuur bij vooral Duitse en Amerikaanse zenders.

Correcties/aanvullingen

Paul de Kievit

In het artikel Scheveningen is lelijk. Maar het moet weer bruisen (28/2, p. 10-11) wordt de directeur van Muzee Scheveningen Pieter de Kievit genoemd. Hij heet Paul.

Zuid-Soedan

In de reportage over Zuid-Soedan (‘Ik huilde om mijn zonen tot mijn ogen het begaven’, 21/2, p. 15) is een eindredactionele omrekenfout gemaakt. De begroting van de regering (350 miljoen dollar) bedraagt omgerekend 286 miljoen euro, en geen 380 miljoen euro.