Voor het eerst sinds 2008 minder mensen in de bijstand

In totaal is het aantal mensen in de bijstand in 2017 met 3.500 afgenomen. Die afname doet zich vooral voor in de groep 27- tot 45-jarigen.

Een vrouw fietst langs een uitzendbureau. Beeld ter illustratie.
Een vrouw fietst langs een uitzendbureau. Beeld ter illustratie. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

In 2017 is het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt met 3.500 gedaald. Dat is de eerste afname in bijna tien jaar tijd, blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS woensdag bekend heeft gemaakt.

Aan het eind van vorig jaar ontvingen in Nederland 461.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering.

Door de aantrekkende economie gaat het beter op de arbeidsmarkt. Vooral de 27- tot 45-jarigen profiteren daarvan; in die groep nam het aantal bijstandsgerechtigden af met 8.000. Meer mensen stroomden uit de bijstand dan erbij kwamen.

Wel toename bij 45-plus en niet-westerse migranten

In andere groepen kwamen er wel meer bijstandsgerechtigden bij. Zo zorgt de hogere pensioenleeftijd ervoor dat 45-plussers met een uitkering langer moeten wachten voordat zij uit de bijstand kunnen stappen en een AOW-uitkering krijgen.

Lees ook: Hoe krijg je mensen uit de bijstand? Gemeenten experimenteren met de regels.

Ook onder niet-westerse migranten was een toename. De instroom in deze groep komt van mensen die onlangs asiel hebben aangevraagd en recht hebben op een bijstandsuitkering zodra een verblijfsvergunning is toegekend. Volgens het CBS zijn tot en met september 2017 bijna 11.000 Syrische asielzoekers in de bijstand terechtgekomen, terwijl 4.000 Syriërs de bijstand verlieten in die periode. Asielzoekers uit Syrië vormen een grote groep in deze categorie. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat uitgesplitste gegevens per bevolkingsgroep onder de migranten voor het laatste kwartaal nog niet bekend zijn.

“We weten wel dat er vorig jaar 6.000 bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond bij zijn gekomen”, zegt de woordvoerder. Die groei is wel geremd ten opzichte van het jaar ervoor.

De in- en uitstroom van mensen onder de AOW-leeftijd wordt beïnvloed door de plaatselijke arbeidsmarkt en gemeentelijk beleid. In Zeeland slaagden relatief veel mensen erin uit de bijstand te stappen, in de omgeving Gorinchem ging dat veel moeilijker.