Opnieuw inval bij mesttransporteur

Mestfraude De Limburgse mesttransporteur waarbij woensdagochtend een inval werd gedaan, is al 20 keer eerder beboet.

Foto SimplyCreativePhotography

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie, de douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben woensdagochtend een inval gedaan bij een mesttransporteur in Noord-Limburg.

Het gaat om Transportbedrijf Haumann in het Limburgse Well. Daarbij zijn monsters genomen van voorraden en zijn tachoschijven van vrachtwagens gecontroleerd. Het bedrijf rijdt met 28 wagens, waarvan een deel met mest. In 2015 is de onderneming 20 keer beboet op niet naar waarheid invullen vervoersdocumenten.

Een woordvoerder van de NVWA zegt dat het onderzoek het resultaat is van het werk van het Transport Informatie- en Expertisecentrum (TIEC). Dit is een samenwerkingsverband van ILT, politie, Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie SZW. „Details kunnen we nog niet geven”, aldus de woordvoerder.

Haumann rijdt onder meer voor de in Venlo en Ysselsteyn gevestigde Bela Group, die door het OM verdacht wordt van mestfraude. De politie deed in oktober 2017 invallen bij het concern. Afvalstoffen zouden zijn ‘omgekat’ naar mest met hulp van valse vervoersdocumenten. Het OM heeft Bela Group en nog vier bedrijven, waaronder de bio-vergistingsinstallatie, als verdachten aangemerkt. Bela Group ontkent de verdenkingen.

Eigenaar Otto Peter van Haumann zegt niet te weten waarom de diensten zijn bedrijf bezocht hebben. „Ze hebben de diesel en voorraden gecontroleerd. Maar wat er aan de hand is, weet ik niet.”

Het is de vierde actie van de NVWA in korte tijd in de mestsector in het zuiden van het land. Naast de actie bij Bela Group was er 1 februari een inval bij Loonbedrijf Gebr. Nooijen in Deurne. Daarbij is geconstateerd dat het bedrijf illegaal mest verwerkt en milieuovertredingen begaat. Begin oktober 2017 werden vijf mensen aangehouden wegens mestfraude bij Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts in Stevensbeek.

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is volgens de politie bij mestfraude sprake van georganiseerde criminaliteit. Volgens dit rapport is het, ondanks maatregelen van de overheid, relatief eenvoudig om te frauderen en is het lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken.

De conclusies van het politierapport sluiten aan bij de uitkomst van het onderzoek van NRC eind vorig jaar.

Lees ook ons onderzoek naar de mestfraude

Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden bovendien gefacilliteerd door onder meer adviseurs en de Rabobank. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht, of veroordeeld door de NVWA of door het Openbaar Ministerie.

Met de mestafzet in Nederland was in 2015 zo’n half miljard euro gemoeid.