Kraamhulp bestellen met blockchain

Zorg Drie kraamzorginstellingen starten een proef waarbij de uren worden bijgehouden in een app die werkt met blockchaintechnologie.

Nog amper geboren en je ouders hebben al cryptomunten voor je ontvangen. Of misschien beter: kraammunten. En nog exacter: een budget in uren voor kraamzorg.

Met een kraamzorgapp is donderdag de eerste toepassing van blockchaintechnologie in de zorg gelanceerd door het Zorginstituut, zorgverzekeraar VGZ, softwareontwikkelaar Ledger Leopard en drie kraamzorginstellingen. Tot dusver heeft deze technologie, waarbij databases van computers aan elkaar geknoopt zijn, vooral bekendheid gekregen door de hype met beleggen in cryptomunten. Maar in allerlei sectoren wordt gekeken of blockchain nieuwe voordelen biedt. Zeker ook in de zorg.

De eerste twee jonge ouderparen in de omgeving van Arnhem houden sinds deze week met de nieuwe app de uren van hun kraamverzorgster bij. Het werkt vrij simpel, legt Bert Doppenberg, manager kraamzorg bij Liemerscare. „Na zeven maanden zwangerschap gaan wij altijd langs bij een aanstaand ouderpaar. Dan krijgen ze een aantal uren zorg toegewezen. Die zetten wij in de app. Na een tweede indicatie gaan daar soms nog uren af als na de geboorte een langer ziekenhuisverblijf noodzakelijk was. Daarna kunnen de jonge ouders in de app zien hoeveel uren ze recht hebben op kraamzorg. De kraamverzorgster voert na ieder bezoek het aantal uren in en de ouders hoeven alleen maar te accorderen of af te wijzen. Daarna zien ze hoeveel uren ze over hebben. Wij krijgen het direct te zien en het gaat ook gelijk door naar de zorgeverzekeraar.”

De klant heeft de regie, zo heet het. „Wij hoeven de uren niet meer te controleren voordat ze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Die ontvangt ze direct na het accorderen en hoeft ook niet meer te kijken of het klopt. Dat duurt nu vaak weken. Wij denken dat ouders bij zo’n app net beter opletten hoeveel uur de kraamverzorgster is geweest dan als ze een krabbel op een papiertje moeten zetten.” Overigens is het nog even in theorie. Tijdens de proef worden zowel de app als de oude papieren gebruikt.

Regie bij de burger

Aanjager van de nieuwe app is het Zorginstituut, adviesorgaan en kwaliteitsbewaker in de gezondheidszorg voor de overheid. Vorig jaar ontwikkelde technologieontwikkelaar Ledger Leopard voor het Zorginstituut een app voor fictieve gevallen in het project Mijn ZorgLog, dat meerdere ICT-prijzen kreeg toegekend. Daarbij ging het nog om de niet-bestaande ouderen Appie en Geertje, die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg. Die app werd al technologisch doorgelicht door de TU Delft en juridisch door landsadvocaat Pels Rijcken.

Bij de eerste praktijktoets is niet geheel toevallig voor kraamzorg gekozen. De gebruikers zijn in het algemaan vrij jong, zowel de ouders als de kraamverzorgers, en daardoor gewend met apps om te gaan. Bovendien is de zorg van korte duur, zodat het proces overzichtelijk is. „En het is een blije gebeurtenis, geen vervelende ziekte waarbij je mensen vraagt om mee te doen aan een proef. Maar uiteindelijk zou blockchain voor alle leeftijden ingezet moeten kunnen worden”, zegt Eva Piller, adviseur bij het Zorginstituut. „Veel mensen hebben er geen weet van dat heel veel gegevens van ze in het zorgstelsel zijn vastgelegd. Wij vinden het belangrijk dat burgers de regie over die eigen gegevens houden, dat ze weten waar die zijn opgeslagen en dat ze die zelf kunnen controleren. Via apps als deze voor kraamzorg moeten ze daar meer greep op kunnen krijgen.”

Lees ook: Leuk die blockchain, maar wat kan je ermee?

Volgens directeur Jeroen van Megchelen van ontwikkelaar Ledger Leopard is de zorg zo geschikt voor blockchain, omdat veel gegevens „nog in datasilo’s liggen opgesloten bij ziekenhuizen, artsen, zorgverzekeraars en andere instellingen. We leggen daar met de cryptografische technologie een laag overheen, waardoor ze met elkaar communiceren. Maar alles wordt wel onweerlegbaar vastgelegd, niemand kan het veranderen”, legt hij uit. „Door in één digitaal register te werken, kun je veel tijd besparen. Administratieve processen hoeven niet meer vijf weken te duren, het kan in vijf seconden. Nou ja, laten we zeggen in vijf dagen.”

De nieuwe technologie heeft daarom warme belangstelling van zorgverzekeraars. VGZ ontwikkelde een casus voor kraamzorg, maar had er nog geen applicatie voor ontwikkeld. „Wij hebben VGZ benaderd”, zegt Piller, „en voorgesteld om hun casus met onze technologie te combineren.”

Sneller betaald

Zorgverzekeraar VGZ hoopt onnodige administratie te voorkomen, doordat gegevens op één plek voor iedereen bereikbaar zijn en niet eindeloos doorgestuurd hoeven worden. „Wij willen iets doen aan onnodige administratie voor patiënt en zorgaanbieder”, laat VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren weten. „Wij willen met deze praktijktoets onder andere toetsen of we met blockchain de administratieve lasten kunnen verminderen en de zelfregie van de verzekerde kunnen vergroten.”

Dat kan ook een voordeel voor de zorginstellingen zijn. Het geld van de verzekeraars kan door het overslaan van allerlei administratieve schakels sneller op hun rekening staan. „Ik hoop het althans wel”, zegt Doppenberg van LiemersCare.

Lees ook: Alles wat je wilt weten over bitcoin maar nooit durfde te vragen

Zijn middelgrote kraaminstelling, actief in heel Gelderland, was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de app, later zijn er nog twee kraamzorginstellingen bijgekomen. „Wij hebben nog veel taal in de app aangepast, zodat die overeen komt met waar onze kraamverzorgsters aan gewend zijn.”

Het Zorginstituut gaat twee maanden intensief onderzoeken wat de voor- en nadelen van de app zijn. Eind april moeten de resultaten van dat onderzoek bekend zijn.

Nieuwe apps zijn er nog niet, maar ideeën zijn er genoeg. Piller: „We worden van allerlei kanten bestookt, maar we wachten eerst de resultaten van deze praktijkproef af.”

Van Megchelen hoopt dat er snel navolgers komen. „Ik hoop dat concurrenten van ons zich nu ook op de zorg gaan richten, want dat creëert schaalgrootte om snel stappen te zetten.”