In Zwolle waren 15 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Zwolle werden tussen 2012 en 2016 vijftien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In alle vijftien de gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending. De meest onderzochte schending in Zwolle is die van plichtsverzuim. Er werd geen strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Zwolle liet geen onderzoeken uitvoeren door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


15 integriteitsonderzoeken in Zwolle van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Medewerker heeft met gemeentegelden privéaankoop gedaan.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker heeft onterecht gebruikgemaakt van de informatiesystemen van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker heeft niet op de juiste manier gebruikgemaakt van de gemeentelijke informatiesystemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongepast gedrag tegenover samenwerkingspartner.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet houden aan het advies van de bedrijfsarts.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Medewerker heeft zich niet gehouden aan ziekteverzuimregels.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Medewerker heeft zich in functie niet aan de verkeersregels gehouden.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Medewerker heeft zich intimiderend gedragen ten opzichte van een collega.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onprofessioneel gedrag tegenover een klant.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Medewerker heeft zich tijdens werktijd veelvuldig met privézaken bezig gehouden.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en inhouden salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Schijn van belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en inhouden salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Niet gehouden aan afspraken loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en waarschuwing strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Ongeoorloofde afwezigheid.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en inhouden salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Betaalde nevenwerkzaamheden met conflicterende belangen.

  Belangrijkste gevolg: Inhouding salaris (eenmalig).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Niet melden nevenwerkzaamheden met kans op belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern