In Zoetermeer waren 10 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Zoetermeer werden tussen 2012 en 2016 tien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zeven gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij één onderzoek was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Zoetermeer zijn die van fraude en plichtsverzuim. Er werd geen strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Zoetermeer was 83.281 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


10 integriteitsonderzoeken in Zoetermeer van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Diefstal ingezamelde goederen door medewerkers.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag + aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €83.281,00

 • Fraude: Diefstal ingezamelde goederen.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag + aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Medewerker overtrad onder werktijd in een gemeentelijk voertuig de Wegenverkeerswet en maakte zich schuldig aan plichtsverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Uitkeringsfraude: verzwegen gezamenlijk huishouding.

  Belangrijkste gevolg: Tijdelijk dienstverband beëindigd.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongeoorloofd gebruik beschikbare communicatiemiddelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Uitvoeren nevenwerkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Uitkeringsfraude: verzwegen gezamenlijk huishouding.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Ongeoorloofd gebruik beschikbare bronnen waartoe medewerker geautoriseerd was.

  Belangrijkste gevolg: Tijdelijk dienstverband beëindigd.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Handelen in strijd met regelingen rondom bereikbaarheid tijdens arbeidsongeschiktheid.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijke disciplinaire maatregel.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Meermaals overtreden Wegenverkeerswet.

  Belangrijkste gevolg: Begeleid naar ander werk.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern