In Zaanstad waren 33 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Zaanstad werden tussen 2012 en 2016 33 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 22 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij negen onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Zaanstad is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd zevenmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Zaanstad was 107.742 euro kwijt aan vijf onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


33 integriteitsonderzoeken in Zaanstad van 2012 tot en met 2016


 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Seksuele intimidatie van een sollicitante.

  Belangrijkste gevolg: Inhuurconstructie onmiddellijk beëindigd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Lekken van vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €31.855,00

 • Plichtsverzuim: Niet integer handelen bij besluitvorming.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: BMC

  Kosten: €16.932,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet-werkgebonden opvragingen in Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag (1x), niet verlengen tijdelijk aanstelling (1x), schriftelijke berisping (2x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Misdraging in vrije tijd.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Verwijderen verkeersboetes uit het systeem.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bureau Integriteit Amsterdam

  Kosten: €30.015,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Poging tot bevoordeling.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Lekken naar de media van een geheime bijlage.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Deloitte

  Kosten: €21.830,00

 • Fraude: Onjuiste opgave diploma.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Valsheid in geschrifte.

  Belangrijkste gevolg: Geen. Ontslag was al voor incident aangezegd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Ten onrechte schrijven van uren aan overwerk.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Gedrag naar collega in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Handelen met voorkennis.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Dienstauto voor privérit gebruikt.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Misdraging naar collega's.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Schenden van de vertrouwelijkheid van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Niet opgelost.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling als gevolg van nevenactiviteiten.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Terugplaatsing in functie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik informatiesysteem.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik diensttelefoon.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik informatiesysteem.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Misdraging in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Vertonen gedrag dat niet past bij een ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Lekken van vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Verzoek aan collega om een bekeuring in te trekken.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Aannemen van fooien van bedrijven die deels binnen de taken van de ambtenaren vallen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bureau Integriteit Amsterdam

  Kosten: €7.110,00

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Handelen met voorkennis.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik informatiesysteem.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Inzet dienstauto voor privégebruik.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: inzet diensttelefoon voor privégebruik.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik gemeentelijk informatiesysteem.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Misdraging naar collega door valse melding te doen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern