In Utrecht waren 22 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Utrecht werden tussen 2012 en 2016 22 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zeventien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Utrecht is die van fraude. Er werd achtmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en twee keer gewoon ontslag. Utrecht was 350.783 euro kwijt aan vier onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


22 integriteitsonderzoeken in Utrecht van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Fraude met tankpas.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €10.281,44

 • Fraude: Fraude en diefstal van kasgeld.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag + aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €7.018,45

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude met verzekering.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Aannemen van geschenken.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude met brandstof.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimidatie.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude bij aanbesteding voor werk aan panden in de stad.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag (2x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €95.321,85

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Bedreiging van medewerkers.

  Belangrijkste gevolg: Aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €22.011,98

 • Fraude: Vermoeden van fraude/misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude met weekstaten.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag + aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Overtreden Wegenverkeerswet.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Stagiaire vervalst elf paspoorten en identiteitsbewijzen. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf.

  Belangrijkste gevolg: Strafrechtelijk vervolgd/aangifte politie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst taalgebruik in een e-mail.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude met weekstaten en niet naleven van het protocol.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Nog niet afgerond.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Integis

  Kosten: €216.150,01

 • Fraude: Fraude + belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing + verlaging salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering.

  Belangrijkste gevolg: Geen (vanwege privé-omstandigheden).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern