In Tilburg waren 80 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Tilburg werden tussen 2012 en 2016 tachtig mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 79 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij één onderzoek was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Tilburg is die van plichtsverzuim. Er werd zesmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Tilburg was 207.484 euro kwijt aan vier onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


80 integriteitsonderzoeken in Tilburg van 2012 tot en met 2016


 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Kantoorruimte gebruiken als omkleedruimte en stalling racefiets.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Nalatigheid bij opvolgen aanbevelingen en toezien op daadwerkelijke uitvoering.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag(1x) en schriftelijke berisping (1x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: PWC

  Kosten: €156.846,22

 • Fraude: Verstrekken onjuiste informatie aan sociaal rechercheurs.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen studenten.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen studenten.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Zonder toestemming tijdens diensttijd gebruik maken van aan de gemeente behorende eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Sterke alcoholgeur bij aanvang dienst.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Te lang en/of op verkeerde plaatsen pauzeren en niet nakomen van werkafspraken.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet volgen van de werkprocedure.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet nakomen werkafspraken.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Te lang en/of op verkeerde plaatsen pauzeren en niet nakomen van werkafspraken.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Verzending ongewenst pakketje aan burger met gebruikmaking van gemeentelijke middelen. De medewerker van de gemeente heeft aan de ex-partner een pakket gestuurd dat geen relatie had met de werkzaamheden van de medewerker voor de gemeente Tilburg. Daarbij heeft de medewerker gebruikgemaakt van de frankeermachine van de gemeente en een adressticker van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Ambtenaar in gevangenis vanwege vervoer middelen waarmee drugs geproduceerd kunnen worden.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Grensoverschrijdend gedrag op gebied uiterlijke verzorging.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: De medewerker heeft rondom c.q. kort na de toekenning van een drietal uitkeringen bijzondere bijstand telefonisch contact gehad dat buiten de werksfeer valt. Dit telefonisch contact was volgens de gemeente niet professioneel en ongewenst.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €27.971,57

 • Belangenverstrengeling: Regels met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Overtreden aanbestedingsregels.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Frauduleus handelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Auto op laad- en losplek parkeren.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: In hechtenis vanwege agressief gedrag op voetbalveld.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Klacht over intimiderend gedrag tijdens een bijeenkomst.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenste omgangsvormen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenste omgangsvormen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Ongeoorloofde afwezigheid.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Salaris stopgezet.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en inhouden op salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd en zonder geldige redenen niet verrichten van de opgedragen werkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Negatieve tweets op Twitter over de ICT-organisatie van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping + inhouding half maandsalaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €11.740,63

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofd uitoefenen van nevenwerkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schrijftelijkwe waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Nagtegaal en Monsieurs

  Kosten: €10.926,30

 • Fraude: Verduistering van dieselbrandstof en spullen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering spullen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering spullen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering van spullen en brandstof tanken in jerrycan voor een collega.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering spullen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Grof, bot en autoritair gedrag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimideren en bedreigen leiddinggevende tijdens gesprek.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onheuse bejegening van twee medewerkers van het UWV.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en vermindering vakantieverlof.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Tijdschriften in afvalbak gooien in plaats van verspreiden binnen de organisatie.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Werkgerelateerde foto op Facebook geplaatst die is gemaakt tijdens werktijd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Kaphout laten bezorgen op privéadres.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping + inhouding half maandsalaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadplegen Suwinet voor privedoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadplegen Suwinet voor privedoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadplegen Suwinet voor privedoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadplegen Suwinet voor privedoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Telefonische klacht wegens toe-eigenen van een telefoonnummer.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd gebruik vrachtwagen voor privédoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Invordering rijbewijs alcoholcontrole.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en op zoek naar andere functie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: In strijd handelen met opgelegd aanlijn- en muilkorfgebied.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Zich niet houden aan criteria op grond van adviesgesprek vanuit de Wet Werk en Bijstand.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Regels verzuimprotocol niet gevolgd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet verschenen bij bedrijfsarts.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Hennepkwekerij in huis.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Vergoedingen/beloningen van derden vorderen of verzoeken.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Gebruik dienstvoertuig voor privédoeleinden + ongeoorloofd afwezig + het niet houden aan het aanlijn- en muilkorfgebod voor zijn hond.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardeijk strafontslag + inhouden half maandsalaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Obsceen handgebaar richting medeweggebruiker.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag richting collega's.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag richting collega's.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Discplinaire straf + schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Loonbeslag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet nakomen afspraken mediationtraject.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern