In Rotterdam waren 691 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Rotterdam werden tussen 2012 en 2016 691 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 444 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij 243 onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Rotterdam is die van fraude. Er werd zeventig strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Rotterdam was 1.313.480 euro kwijt aan drie onderzoeken door externe bureaus.

Geen lijst

De gemeente heeft in antwoord op het Wob-verzoek alleen totaalcijfers per jaar opgestuurd. Waar bij veel andere gemeenten daardoor de koppeling per zaak te maken is (dus: welke onderzoek heeft welk disciplinair gevolg gehad, is de schending vastgesteld en is er eventueel een extern bureau ingeroepen en hoeveel kostte dat?) is dat bij Rotterdam niet het geval. Bij Rotterdam zijn relatief veel schendingen in de categorie ‘onbekend’ terechtgekomen. Dat komt omdat hierin veel schendingen terecht zijn gekomen die door Rotterdam zijn gecategoriseerd als ‘misdraging binnen en buiten werktijd’. Daarnaast heeft Rotterdam op het gebied van disciplinaire gevolgen enkel cijfers verstrekt over het aantal strafontslagen. Gegevens over andere sancties wil de gemeente niet verstrekken. Daardoor kunnen we voor Rotterdam geen lijst met onderzoeken tonen.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.