In Nijmegen waren 20 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Nijmegen werden tussen 2012 en 2016 twintig mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zeventien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij twee onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Nijmegen is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd éénmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Nijmegen was 49.200 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


20 integriteitsonderzoeken in Nijmegen van 2012 tot en met 2016


 • Misbruik van bevoegdheden: Trachten informatie te vergaren voor privegebruik.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Veelvuldig niet of te laat op werk verschijnen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Beschadigen gemeentelijk eigendom.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Verwijtbare gedragingen met betrekking tot het correct en volgens van protocollen voeren van administratie en het zich houden aan werkafspraken.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet nakomen verplichtingen Wet verbetering poortwachter.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet nakomen afspraken bij reïntegratie.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling als gevolg van nevenactiviteiten.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Overschrijden bevoegdheden die medewerker heeft uit hoofde van de functie.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet onafhankelijk opstellen richting burger.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Aanvaring met burger onder werktijd waarbij sprake was van een privéconflict.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Bedreigen collega.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaaldelijk niet op werk verschijnen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Grensoverschrijdend gedrag richting collega.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Privégebruik gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Geldboete van 200 euro.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Bevoordeling, lekken van informatie, intimidatie en onprofessioneel handelen: de organisatie van de wekelijkse jaarmarkt bleek een rommeltje. Het toewijzen van kramen gebeurde niet stelselmatig op dezelfde wijze, afspraken werden slecht vastgelegd en de marktmeester is geïntimideerd door kraamhouders.

  Belangrijkste gevolg: Geen (2x), Nog niet afgerond (1x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Berenschot

  Kosten: €49.200,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Het niet dienen van het algemeen belang vanuit een onafhankelijke instelling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Het niet dienen van het algemeen belang vanuit een onafhankelijke instelling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Het niet dienen van het algemeen belang vanuit een onafhankelijke instelling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van ambtsmiddelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Delen van vertrouwelijke informatie, niet dienen algemeen belang vanuit een onafhankelijke instelling en onprofessioneel handelen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern