In Maastricht waren 36 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Maastricht werden tussen 2012 en 2016 36 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 32 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vier onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Maastricht is die van fraude. Er werd twaalfmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Maastricht was 144.994 euro kwijt aan zeven onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


36 integriteitsonderzoeken in Maastricht van 2012 tot en met 2016


 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling raadslid.

  Belangrijkste gevolg: Neerleggen voorzitterschap raad.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €14.116,00

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling raadslid.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €9.085,00

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Voor eigen gebruik materiaal meenemen uit magazijn.

  Belangrijkste gevolg: Berisping + inhouden van vakantiedagen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Door leidinggevende onevenredig lange pauzes nemen en gebruik dienstauto daarbij.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Plichtsverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Berisping + inhouden verlofuren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal van computer.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Mishandeling collega in café buiten diensttijd.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Seksuele intimidatie.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Pesten collega.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Overtreden aanbestedingsregels ten behoeve van ex-echtgenote.

  Belangrijkste gevolg: Strafoverplaatsing en met 2 schalen vermindering in salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Factuur voor eigen bureau ten behoeve van klanten uit de gemeentelijke organisatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Meewerken aan fraude (had kennis van meewerking steunfraude partner).

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Gebruik verslavende middelen en liegen over verlofaanvraag.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Zonder toestemming op het werk en onder werktijd reinigen privéauto.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Giften derden aangenomen in ruil voor het meenemen van afval.

  Belangrijkste gevolg: Strafoverplaatsing en korten 8 verlofuren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Inbreken bij en gebruik maken van het gemeentelijk zwembad na sluitingstijd.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimidatie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bezemer en Kuiper

  Kosten: €65.292,60

 • Fraude: Schending aanbestedingsregels door leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €46.500,00

 • Belangenverstrengeling: Schending aanbestedingsregels door leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Aannemen van een uitnodiging voor een evenement van een relatie in de privésfeer.

  Belangrijkste gevolg: Gesprek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Op verzoek van een collega meenemen van materialen uit magazijn voor eigen gebruik.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en geldboete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Verduistering op het milieupark.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Bevoordelen bepaalde medewerkers.

  Belangrijkste gevolg: Ontheffing uit functie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Opdracht geven aan collega tot meenemen materialen uit magazijn voor eigen gebruik.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en geldboete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Onbeheerd achterlaten van dienstvoertuig.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Gebruik garage voor privéauto.

  Belangrijkste gevolg: Mondelinge waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Privé een adviesrapport afgegeven op gemeentelijk papier zonder toestemming daarvoor.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Verlof gekregen en gebruik dienstauto op onjuiste gronden.

  Belangrijkste gevolg: Geen vast dienstverband gekregen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Zich dronken onheus opstellen tegenover een collega.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Het zich lange tijd ophouden op plek waar hij niet hoeft te zijn.

  Belangrijkste gevolg: Inleveren verlofdagen + overpaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Onwettig afwezig zijn.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling raadslid.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €10.000,00

 • Fraude: Eigendommen gemeente ontvreemd.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag (3x).

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Aanranding.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag en strafoverplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Schending geheimhoudingsplicht.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern