In Leeuwarden waren 13 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Leeuwarden werden tussen 2012 en 2016 dertien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In acht gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Leeuwarden is die van het misbruik van bevoegdheden. Er werd één keer strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Leeuwarden was 118.398 euro kwijt aan zes onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


13 integriteitsonderzoeken in Leeuwarden van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Medewerker pleegt diefstal, zo blijkt uit de boekhouding.

  Belangrijkste gevolg: Andere functie gekregen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet-integer handelen medewerker jegens burger.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €21.068,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Verkennend onderzoek naar handelswijze van een medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Berenschot

  Kosten: €9.786,00

 • Belangenverstrengeling: Aannemen geschenken door een leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €14.590,00

 • Belangenverstrengeling: Onderzoek naar andere afspraken ter voorkoming schijn van belangenverstrengeling wethouder.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €3.704,00

 • Plichtsverzuim: Twee medewerkers hebben onjuist werk uitgevoerd.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag + berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Medewerker werkt bewust niet overeenkomstig opdracht.

  Belangrijkste gevolg: Beëindigen contract.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Bedreiging van een medewerker door collega.

  Belangrijkste gevolg: Inhouden verlofuren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker doet onderzoek bij familie.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Medewerker leeft regelgeving niet na.

  Belangrijkste gevolg: Beëindigen contract.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Onrechtmatig ruimen van graven.

  Belangrijkste gevolg: Andere leidinggevende.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Berenschot

  Kosten: €26.250,00

 • Belangenverstrengeling: Melding dat aanbestedingen vaak gegund worden aan dezelfde partij.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Ernst&Young

  Kosten: €43.000,00

 • Fraude: Betrokkenheid bij bijstandsfraude door een medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern