In Haarlem waren 14 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Haarlem werden tussen 2012 en 2016 ten minste veertien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zes gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Haarlem is die van belangenverstrengeling Er werd driemaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Haarlem was 41.260 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus. Van twee ander onderzoeken zijn de kosten niet bekend.

Het aantal integriteitsonderzoeken ligt vermoedelijk nog veel hoger in Haarlem. De gemeente heeft geen compleet overzicht aangeleverd. Over 2012 en 2013 zijn er geen gegevens beschikbaar over externe onderzoeken, terwijl dat voor interne onderzoeken geldt voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


14 integriteitsonderzoeken in Haarlem van 2012 tot en met 2016


 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik gegevens uit de gemeentelijke basisadminstratie (GBA).

  Belangrijkste gevolg: Inleveren verlofuren en geen toegang tot de GBA.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €7.660,00

 • Fraude: Interne fraude rond seponering parkeerbonnen. Een medewerker seponeerde bonnen voor zichzelf en een collega.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag medewerkers.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €33.600,00

 • Fraude: Niet integer gedrag medewerkers rond illegale grondannexatie.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Vermoeden onbevoegd plaatsen vertrouwelijke informatie door medewerker op social media.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Niet melden conflicterende nevenactiviteiten, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Signum Interfocus

  Kosten: Niet bekend

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden van belangenverstrengeling rond privékosten medewerker met misbruik Haarlemse faciliteiten.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Signum Interfocus

  Kosten: Niet bekend

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden belangenverstrengeling in vergunningsproces.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Niet transparant handelen medewerkers met als doel in het voordeel van een externe partij te handelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Niet melden conflicterende nevenactiviteiten, oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden van belangenverstrengeling rond privékosten medewerker met misbruik Haarlemse faciliteiten.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Onbevoegde inzage in vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Vergaren en verspreiden belastende privé-informatie over medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenste bejegening door collega.

  Belangrijkste gevolg: Melding ingetrokken.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Onbevoegd verstrekken vertrouwelijke info aan derden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern