In Groningen waren 16 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Groningen werden tussen 2012 en 2016 zestien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In alle zestien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending. De meest onderzochte schending in Groningen is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd viermaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Groningen liet geen onderzoeken uitvoeren door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


16 integriteitsonderzoeken in Groningen van 2012 tot en met 2016


 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd afwezig zijn en gebruiken diensttelefoon voor privédoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof en boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Niet houden aan regels en frauduleus handelen waarbij persoonlijk voordeel is behaald.

  Belangrijkste gevolg: Uit dienst met vaststellingsovereenkomst.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Meerdere keren niet-zakelijk raadplegen van Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ten onrechte gebruik van kennis betreffende zakelijk systeem voor privégebruik, niet op de hoogte houden van leidinggevende, veelvuldig privé-internetgebruik tijdens werktijd, veroorzaken van schade door aanschaf goederen met behulp van de diensttelefoon.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet zakelijk raadplegen Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal afvalbakken.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Onjuist en onrechtmatig gebruik van overlijdensrekeneningen.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Gelden zijn onrechtmatig overgemaakt naar andere klanten en aanvragen voor de zogeheten knelpuntenpot zijn ten onrechte gehonoreerd.

  Belangrijkste gevolg: Berisping en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Niet bekend: Integriteitsschending.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Onjuist constructief toetsen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Illegale nevenwerkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet zakelijk raadplegen Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet zakelijk raadplegen Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet zakelijk raadplegen gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Onrechtmatig verlofsaldo verkregen en mutaties doorvoeren in eigen gegevens.

  Belangrijkste gevolg: Uit dienst met vaststellingsovereenkomst.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Herhaaldelijk niet werkgerelateerde raadpleging Suwinet.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern