In Enschede waren 32 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Enschede werden tussen 2012 en 2016 32 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In twintig gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij twaalf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Enschede is die van misbruik van gemeentelijke middelen. Er werd eenmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Enschede was 12.093 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


32 integriteitsonderzoeken in Enschede van 2012 tot en met 2016


 • Belangenverstrengeling: Op onjuiste gronden aannemen van geld.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Schijn van belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Zonder melding aannemen van geschenken.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Schijn van belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Het verboden bezit aannemen van geschenken die niet gemeld zijn bij aanbieden ervan.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Onjuist invullen evaluatieformulier studie.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Urenverantwoording.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Handelen in strijd met instructie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Urenverantwoording.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Onjuist gebruik bevoegdheid.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Mogelijk misbruik sociale voorziening.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijke demotie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling en zelfverrijking.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: RJ Security

  Kosten: €12.093,08

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof en boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Niet bekend: Vermoeden misstanden.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Liegen.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Vermindering verlof.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Handelen in strijd met instructies.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Handelen in strijd met instructies.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadpleging van informatiesystemen voor een ander doel dan waarvoor toegang is verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein.

  Belangrijkste gevolg: Berisping plus vermindering verlofuren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongewenst gedrag op gemeentelijk terrein + oneigenlijk gebruik gemeentelijk materiaal.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Schending ambtsgeheim.

  Belangrijkste gevolg: Stagebeoordeling ingetrokken.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern