In Eindhoven waren 28 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Eindhoven werden tussen 2012 en 2016 28 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In zestien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij twaalf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Eindhoven is die van fraude. Er werd vijfmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Eindhoven was 189.982 euro kwijt aan elf onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


28 integriteitsonderzoeken in Eindhoven van 2012 tot en met 2016


 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Seksuele intimidatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Bezemer & Kuiper

  Kosten: €3.239,78

 • Misbruik van bevoegdheden: Clïent benaderen met privébedoeling/misbruik afhandelijkheidsverhouding.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Niet gehandeld conform wet- en regelgeving.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: COT

  Kosten: €34.977,61

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Agressief en discriminerend gedrag.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Bezemer & Kuiper

  Kosten: €6.467,04

 • Belangenverstrengeling: Zich niet houden aan een eerder opgelegd verbod op nevenwerk.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: fraude met het onrechtmatig opleggen van belasting.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Fraude.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Verwerven vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet functioneel raadplegen systeem.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Behulpzaam bij het meenemen van gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Behulpzaam bij het meenemen van gemeentelijke eigendommen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Medewerker gaat naar de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en neemt dossiers van de gemeente mee naar huis om te bezien wat hij ervan kan gebruiken. Volgens de gemeente mag dit niet: documenten met persoonsgegevens van inwoners mogen niet langere tijd bij een ambtenaar thuis liggen en behoren de gemeente toe.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onacceptabel gedrag ten opzichte van leidinggevende en collega's.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Discriminatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Ambtenaar heeft bonnen ingeleverd voor lunches die hij niet heeft genoten en die hij niet zelf heeft betaald. Bovendien heeft hij maaltijden als lunch gedeclareerd die ingepakt zijn meegenomen om ’s avonds te nuttigen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €4.778,00

 • Fraude: Meewerken aan fraude cliënt.

  Belangrijkste gevolg: Zelf ontslag gevraagd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €1.512,50

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €69.147,88

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Machtsmisbruik.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €27.069,37

 • Fraude: Ambtenaar heeft bonnen ingeleverd voor lunches die hij niet heeft genoten en die hij niet zelf heeft betaald bovendien heeft hij maaltijden als lunch gedeclareerd die ingepakt zijn meegenomen om ’s avonds te nuttigen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €4.778,00

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €16.456,00

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Fraude met werktijden.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €6.000,00

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Fraude met werktijden.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €6.000,00

 • Plichtsverzuim: Een bewaker bij het Van Abbemuseum die een oproepdienst had reageerde niet op een oproep toen er een alarm afging. Hij bleek elders in het land te zijn.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Stalken van een collega.

  Belangrijkste gevolg: Excuses.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet integer handelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Afwijken van gemaakte afspraken met betrekking tot het functioneren.

  Belangrijkste gevolg: Afbakening werkzaamheden.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern