In Ede waren 4 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Ede werden tussen 2012 en 2016 vier mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In alle vier de gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending. De meest onderzochte schending in Ede is die van misbruik van bevoegdheden. Er werd geen strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek en één keer gewoon ontslag. Ede was 26.615 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


4 integriteitsonderzoeken in Ede van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Medewerker neemt ree mee naar huis. Actie is onrechtmatig.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Een medewerker neemt een gevonden portemonnee en steelt daaruit. Dit bleekt een test van tv-programma Rambam te zijn om te zien hoe gemeenten omgaan met verloren goederen.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Aanpassen financiële informatie die werd aangeleverd aan de sociale werkvoorziening.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Berenschot

  Kosten: €26.615,03

 • Misbruik van bevoegdheden: Raadplegen gemeentelijke informatie voor privédoeleinden.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing + geen salaris gedurende 2 weken.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern