In Dordrecht waren 13 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Dordrecht werden tussen 2012 en 2016 dertien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In twaalf gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij één onderzoek was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Dordrecht is die van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd vijfmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Dordrecht was 40.283 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


13 integriteitsonderzoeken in Dordrecht van 2012 tot en met 2016


 • Plichtsverzuim: Niet werken op een dag waarover wel uren worden geschreven en het voortijdig verlaten van het gebouw tijdens werkuren.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €25.013,00

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Strijdig handelen met voorschriften.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag op eigen verzoek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Schriftelijke bedreiging leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €15.270,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet-werkgerelateerd raadplegen van bestanden.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst handelen van medewerker naar organisatie toe.

  Belangrijkste gevolg: Inhouden salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Ongeoorloofd wijzigen gegevens in systeem.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag op de werkvloer.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Man kreeg een functie als toezichthouder maar weigerde herhaaldelijk om zich in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op te laten nemen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen aanvragen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongepast gedrag op de werkvloer.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongepast gedrag op de werkvloer.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern