In Den Haag waren 120 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Den Haag werden tussen 2012 en 2016 120 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In 64 gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij 55 onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Den Haag is die van het misbruiken van bevoegdheden. Er werd negentienmaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Den Haag was 263.352 euro kwijt aan 21 onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


120 integriteitsonderzoeken in Den Haag van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Mogelijke financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €13.500,00

 • Belangenverstrengeling: Combinatie privé en werk op onjuiste manier.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Combinatie privé en werk op onjuiste manier.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Combinatie privé en werk op onjuiste manier.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Bevoordelen van een bekende.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Onjuiste aanbestedingsprocedure.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Op onjuiste wijze verstrekken legitimatiebewijs.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Verkoop bedrijfsmiddelen van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Verstrekken vertrouwelijke informatie aan een externe.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Collega vragen misbruik te maken van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Medewerker doet zich voor als een andere medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berispling plus overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Plaatsen op sociale media van werkgerelateerde foto.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Machtsmisbruik.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Medewerker biedt zich in een gemeentelijk gebouw aan.

  Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik dienstauto.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik ICT-middelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag plus boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Ongeoorloofde privégedraging.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Op onbehoorlijke wijze bewaren werkgerelateerde documenten.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Onrechtmatige inzage in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Onrechtmatige inzage in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Medewerker heeft onbevoegdelijk informatie versterkt.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Langdurig onbehoorlijk contact tussen meerdere en ondergeschikte.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €17.303,00

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van systemen.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: Niet bekend

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofde combinatie privé en werk.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €56.557,95

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €41.874,30

 • Misdraging in privésfeer: Strafbaar feit onverenigbaar met functie, begaan buiten werktijd.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €21.558,48

 • Misbruik van bevoegdheden: Ongeoorloofde inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag met proeftijd van 2 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €21.234,46

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €13.755,70

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Salarisvermindering.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Capra

  Kosten: €11.011,37

 • Misdraging in privésfeer: Aanwezigheid verdovend middel + onbehoorlijke verblijfsplaats. Collega was daarvan op de hoogte.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing en beëindiging overeenkomst vrijwilligers.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €5.745,89

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Ongeoorloofde verstrekking gegevens aan derde.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik ICT-middelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag plus boete plus inperking verlof.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Ongeoorloofde combinatie strafbaar feit en functie.

  Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Mogelijk strafbaar feit buiten werktijd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Strafbaar feit buiten werktijd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Uitzendkracht heeft onbevoegdelijk informatie aan een derde verstrekt.

  Belangrijkste gevolg: Uitzendkracht teruggestuurd.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Ongeoorloofde verstrekking van gegevens aan een derde.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag met proeftijd van 2 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Onbehoorlijk gebruik van de fietsenstalling.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Lidmaatschap outlaw motorcyclegang.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: Niet bekend

 • Misdraging in privésfeer: Ongeoorloofde privé-gedraging.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €24.168,83

 • Plichtsverzuim: Afwezig zonder toestemming.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing daarna ontslag op eigen verzoek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €12.311,85

 • Misdraging in privésfeer: Ongeoorloofde privégedraging.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €6.512,06

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Onbehoorlijk contact via mobiele werktelefoon.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €3.992,45

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik gemeentelijk parkeerabonnement.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €1.547,71

 • Belangenverstrengeling: Mogelijke belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Mogelijke belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Mogelijke belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofde combinatie van werk en privé.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Ongeoorloofde privégedraging.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik bevoegdheid projectkosten te boeken.

  Belangrijkste gevolg: Boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet functionele inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet functionele inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Niet-functionele inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag met proeftijd van 2 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd gebruik dienstauto.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd privégebruik van dienstvoertuig.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd gebruik dienstauto.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Medewerker maakt eigen inkomsten over naar klant.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van ICT-middelen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Misdraging in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Opzegging contract externe.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Misdraging in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Medewerker valt collega lastig.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €811,39

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €4.750,00

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €3.267,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Onrechtmatige inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €1.903,14

 • Fraude: Financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: De Leeuw en Partners

  Kosten: €1.546,71

 • Belangenverstrengeling: Externe handelt onbehoorlijk gedurende aanbesteding.

  Belangrijkste gevolg: Externe niet meer ingezet.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Medewerker heeft nevenfunctie niet opgegeven.

  Belangrijkste gevolg: Schritfelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Mogelijke financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Financiële schending.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Medewerker heeft bij aanstelling niet de waarheid verteld over kennis en kunde.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker heeft een bestand zonder toestemming gewijzigd.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Machtsmisbruik.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van positie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker heeft een bestand zonder toestemming gewijzigd.

  Belangrijkste gevolg: Boete.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Onrechtmatige inzagen in gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Medewerker heeft zich niet gehouden aan proces van uitgifte legitimatiebewijs.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag + overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Medewerker gebruikt materiaal gemeente voor eigen zaak.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping + een ander takenpakket.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik gemeentelijke middelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Zorgelijke financiële situatie.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Strafbaar feit in privétijd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Strafbaar privégedrag onverenigbaar met functie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Strafbaar privégedrag onverenigbaar met functie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern