In Den Bosch waren 24 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Den Bosch werden tussen 2012 en 2016 24 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In negentien gevallen leidde dat ook tot vaststelling van de schending, bij vijf onderzoeken was dat niet het geval. De meest onderzochte schending in Den Bosch is die van plichtsverzuim. Er werd tweemaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken en één keer gewoon ontslag. Den Bosch was 78.100 euro kwijt aan vier onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


24 integriteitsonderzoeken in Den Bosch van 2012 tot en met 2016


 • Schending ambtsgeheim: Onderzoek naar het ongeoorloofd en disrespectvol delen van informatie over een collega.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Ongeoorloofde afwezigheid.

  Belangrijkste gevolg: Geldboete en verrekening niet gewerkte uren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Privégebruik van werktelefoon plus het verrichten van klussen voor een eigen bedrijf onder werktijd bij de gemeente en het meenemen van gemeentelijke goederen.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €46.000,00

 • Schending ambtsgeheim: Lekken van een vertrouwelijke email.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €5.000,00

 • Belangenverstrengeling: Onderzoek naar belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onderzoek naar bedreigende uitlatingen door ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag en overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Handelen in strijd met regels van ziekteverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Gedrag twee sociaal rechercheurs onderzocht naar aanleiding van mogelijke aangiften.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €12.100,00

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongeoorloofd gebruik gemeentelijke faciliteiten na signalering op basis van factuurgegevens.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onderzoek naar ongeoorloofde contacten tussen ambtenaar en SW-medewerker (onder meer bedreigingen).

  Belangrijkste gevolg: Vervroegd pensioen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Onderzoek naar langdurige ongeoorloofde afwezigheid ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Lekken vertrouwelijk stuk.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €15.000,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Uitlatingen in het publieke domein door ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Oneigenlijk gebruik digitaal beschikbare informatie.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Mogelijk misbruik intern ICT-netwerk van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Bedreiging en mishandeling collega's.

  Belangrijkste gevolg: Geen: ontslag op andere gronden.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Onderzoek langdurige afwezigheid ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Gebruik vertrouwelijke informatie in publieke discussie.

  Belangrijkste gevolg: Stilstand salaris gedurende 2 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Veroorzaken grote schade door zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik interne ICT-netwerk.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Delen inloggegevens en tijdsfraude.

  Belangrijkste gevolg: Boete en verrekening niet gewerkte uren.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenste intimiteiten.

  Belangrijkste gevolg: Salarisvermindering met bedrag 2 laatste periodieke verhogingen gedurende 2 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Werkweigering reguliere taken in combinatie met weigering overwerk.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Herhaald veroorzaken grote schade door grove onachtzaamheid.

  Belangrijkste gevolg: Vermindering salaris met 2 periodieken voor 1 jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern