In Breda waren 18 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Breda werden tussen 2012 en 2016 achttien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Het overzicht van de gemeente vermeldt ook nog meerdere integriteitsscans van nieuwe wethouders. Deze zijn niet meegenomen in deze publicatie, aangezien het hier gaat om onderzoeken waarbij er aanwijzingen zijn dat er iets mis is, en niet om preventieve scans. Alle achttien de onderzochte schendingen werden ook vastgesteld. De meest onderzochte schending in Breda is die van plichtsverzuim. Er werd viermaal strafontslag uitgedeeld naar aanleiding van de uitkomsten van onderzoeken. Breda was 36.645 euro kwijt aan één onderzoek door een extern bureau.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


18 integriteitsonderzoeken in Breda van 2012 tot en met 2016


 • Fraude: Ontvreemding materialen in depot.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire maatregelen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €36.645,28

 • Fraude: Diefstal van geld.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Fysieke agressie en geweld.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Financiële schendingen.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van bedrijfsmiddelen.

  Belangrijkste gevolg: Overplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van bedrijfsmiddelen.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Ongewenst gebruik internet.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Criminele activiteiten.

  Belangrijkste gevolg: Geen: zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misdraging in privésfeer: Criminele activiteiten.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Werkverzuim.

  Belangrijkste gevolg: OVerplaatsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet opvolgen van procedures.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Werkverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet opvolgen van procedures.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet opvolgen van procedures.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Werkverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Werkverzuim.

  Belangrijkste gevolg: Schorsing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Niet opvolgen van procedures.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern