In Apeldoorn waren 19 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Apeldoorn werden tussen 2012 en 2016 negentien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er dertien vastgesteld, vijf onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Apeldoorn is die van ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd geen strafontslag uitgedeeld, wel werd driemaal een ambtenaar ontslagen naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek. Apeldoorn was 69.000 euro kwijt aan twee onderzoeken door externe bureaus.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


19 integriteitsonderzoeken in Apeldoorn van 2012 tot en met 2016


 • Belangenverstrengeling: Niet melden nevenwerkzaamheden.

  Belangrijkste gevolg: Demotie.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Achterhouden informatie en valsheid in geschriften.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Ontvreemden vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenst gedrag.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Diefstal van tijd (meer pauze of vrije tijd nemen binnen werktijd dan de bedoeling is).

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €35.000,00

 • Belangenverstrengeling: Vermenging zakelijk en privérelatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Reactie geplaatst op Facebook die kwetsend kan zijn voor medewerkers.

  Belangrijkste gevolg: Gesprek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Plaatsing reactie op Facebook die kwetsend kan zijn voor medewerkers van de gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Gesprek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Handgemeen met gebruik van fysiek geweld. Het beschadigen imago van de gemeente Apeldoorn.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk ontslag, inhouding salaris halve maand.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Diefstal en het verstrekken van onjuiste informatie.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Verstrekken informatie uit het gemeentelijk systeem over een cliënt aan derde.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Plichtsverzuim: Twee medewerkers houden zich niet aan interne afspraken over pauzetijden en -locatie.

  Belangrijkste gevolg: Schriftelijke berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Bij werkzaamheden aan een wegtracé zijn stenen verdwenen. Volgens de gemeente was de hoeveelheid dusdanig, "niet een aanhangertje vol", dat het de projectleider direct opviel. Externe commissie heeft frauduleus handelen vastgesteld.

  Belangrijkste gevolg: Aangifte politie + traject om geld terug te vorderen.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €34.000,00

 • Belangenverstrengeling: Geldinzameling voor een zieke marktmeester.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden vermenging zakelijke en privérelaties.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Verstrekken informatie uit gemeentelijk systeem over een cliënt aan derde.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Onheus bejegenen medewerker door een externe medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijke ontbinding detacheringsovereenkomst.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Vermoeden beschadiging reputatie bij externe partijen en pesterijen op het werk.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern