In Amsterdam waren 505 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Amsterdam werden tussen 2012 en 2016 505 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er 164 vastgesteld, 192 onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Amsterdam is die van fraude. In totaal werd er 48 keer strafontslag uitgedeeld. Amsterdam was 820.088 euro kwijt aan onderzoeken door externe bureaus. Een woordvoerder geeft aan dat dit vooral onderzoek is dat het werk van het eigen integriteitsbureau heeft ondersteund en het niet gaat om volledige onderzoeken door externe bureaus.

Overigens heeft de gemeente alleen bij een deel van de fraudegevallen en een enkele belangenverstrengeling details vrijgegeven, bij de overige schendingscategorieën zijn totalen verstrekt over het soort schending en de gevolgen. Waar bij veel andere gemeenten daardoor de koppeling per zaak te maken is (dus: welke onderzoek heeft welk disciplinair gevolg gehad, is de schending vastgesteld en is er eventueel een extern bureau ingeroepen en hoeveel kostte dat?) is dat bij Amsterdam behalve bij de fraudezaken niet het geval.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


52 integriteitsonderzoeken van 2012 tot en met 2016 waarover de gemeente Amsterdam details heeft vrijgegeven


 • Belangenverstrengeling: Medewerker zou vriendschappelijke banden onderhouden met partijen waar hij toezicht op moet houden.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Medewerker huurt familielid in voor klus. Familielid hoger ingeschaald dan voor werkzaamheden gebruikelijk.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Onverenigbare functies of bindingen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Bij Financiën is 41.996,41 euro verdwenen. Tijdelijke kracht stort geld op rekening.

  Belangrijkste gevolg: Beëindiging inhuur.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Medewerker heeft geen rijbewijs terwijl hij wel bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van voertuigen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Sjoemelen met urendeclaraties. Schade 35 euro.

  Belangrijkste gevolg: Inhouden salaris.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Fraude met urenstaten.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Tanken met tankpassen die niet meer werden gebruikt.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Werkzaamheden aan privewoning op kosten stadsdeel.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vervalsen rouwadvertentie om een dag vrij te krijgen. Medewerker wil een dag vrij hebben maar krijgt deze niet. Daarop vervalst de medewerker een rouwadvertentie. De daarin vermelde persoon blijkt niet te zijn overleden..

  Belangrijkste gevolg: Inhouden verlofuren.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Misdraging in privésfeer: Rijden met ongeldig rijbewijs. Rijbewijs bleek ingevorderd omdat medewerker onder invloed achter het stuur heeft gezeten. Reed maand zonder rijbewijs op een vrachtauto.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Medewerker heeft ook eigen ingenieursbureau voor vastgoed. Man geeft bij gemeente vergunningen uit voor eigen panden..

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Teamleider koopt zaagmachine op kosten stadsdeel, legt putbaan golfbaan aan en laat medewerker golfbaan onderhouden..

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Interne financiële fraude met facturen bij een dienst. Medewerker factureert via eigen bedrijf voor niet uitgevoerde werkzaamheden. Bedrag: 250.000 euro.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Liegen over behalen essentieel diploma.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Fraude bij sollicatie. Overlegde een vervalst HBO-diploma.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Fraude met tijdsregistratie, aanpassen aankomst- en vertrektijden.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Meer ton afval ingeleverd dan gebruikelijk. Medewerker zou na werktijd bedrijfsafval zijn gaan ophalen.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Fraude met tijdsregistratie, aanpassen aankomst- en vertrektijden met wachtwoord coördinator.

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Medewerker zou steekpenningen hebben aangenomen. Resultaat: medewerker kreeg teveel ruimte en organisatie onvoldoende alert.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Contant geld aannemen van extern bedrijf na uitvoering klus voor particulier.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Fraude met declaraties: gebruiken priveauto voor zakelijke ritten. Teveel kilometers gedeclareerd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Schending ambtsgeheim: Medewerker heeft informatie gelekt over controle op een taxistandplaats.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Belangenverstrengeling: Gunnen klus aan broer zonder overleg.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Belangenverstrengeling: Medewerker met eigen detacheringsbureau die eigen mensen inhuurt.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Fraude met declaraties. Zou lopende t onderzoek opnieuw gefraudeerd hebben.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Collega handhaver maakt proces-verbaal op met andere inhoud dan waargenomen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Factuurfraude: FIOD belt ABN/AMRO over transacties van 220.000 euro. Bank twijfelt aan juistheid van overboeking. Bleek oa om een vervalste factuur van 15.000 euro te gaan.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Factuurfraude ter grootte van 160.000 euro. Stagiair stadsdeel heeft mogelijk een factuur onderschept en vervalst. Grootste deel geld is achterhaald..

  Belangrijkste gevolg: Stage beëindigd.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Uitkeringsfraude. Twee medewerkers van de afdeling Handhaving van een andere gemeente troffen tijdens een huisbezoek in het kader van een onduidelijke aanvraag een ambtenaar van de gemeente Amsterdam in een woning. De medewerker blijkt ook in de woning ingeschreven te staan. Zij zou zich tijdens het huisbezoek vreemd hebben gedragen. De medewerkers van de andere gemeente hebben een rapport van bevindingen opgesteld. Samenvattende uitkomst van het onderzoek is dat andere gemeente stelt dat de broers van betrokken medewerkster feitelijk wonen op haar adres, maar dat de voorzieningenrechter aangeeft dat dit niet kan worden vastgesteld..

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Politie heeft gemeld dat er een onderzoek loopt naar een persoon die zich voordoet als gemeenteambtenaar en die zegt dat hij verblijfsvergunningen kan regelen tegen een vergoeding. Er blijkt een medewerker bij het stadsdeel te zijn met dezelfde naam als in het PVB genoemd wordt. Hij schijnt vanuit het stadsdeel 'kantoor' te houden. Er is 1 geval bekend waar hij geld heeft ontvangen van een persoon zonder geldige verblijfsstatus..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Bij een bank zijn voor verschillende kredietaanvragen twee exact dezelfde werkgeversverklaringen ingeleverd, waarop alleen de persoonsgegevens anders waren. Een van de personen op de verklaring werkt bij een stadsdeel, de ander is niet bekend binnen de gemeente. BI heeft contact opgenomen met de bank en de woningbouwvereniging waar de verklaringen zijn ingeleverd. Er blijken nog meer documenten vervalst te zijn. Hiervoor zijn van dezelfde persoon de gegevens op een document geleend. Die persoon is werkzaam bij een stadsdeel. Schending is niet vastgesteld..

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Vermoeden van fraude met declaraties. Een medewerker van een stadsdeel heeft een aantal maal ten onrechte, te veel of op de verkeerde manier kosten gedeclareerd. Ook heeft hij zelf zijn declaraties geparafeerd terwijl de leidinggevende dat eigenlijk had moeten doen..

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Poging om een aanbesteding te beïnvloeden door een (ingehuurde) medewerker van een dienst..

  Belangrijkste gevolg: Beëindigen inhuur.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden van ambtelijke corruptie. Medewerker heeft aan zijn leidinggevende verklaard dat hij tweeëneenhalf jaar geleden een kraan heeft laten vervangen in zijn woning. De bijbehorende factuur heeft de medewerker laten betalen door het stadsdeel, waar hij destijds werkzaam was. Het ging om een factuur van ongeveer € 1.000..

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden van fraude met documenten. Medewerkster van een dienst heeft bij haar leidinggevende gemeld dat zij iets heeft gedaan wat niet hoort. Ze zou een bezwaarschrift geantedateerd hebben waardoor een burger over bepaalde faciliteiten kan beschikken. Niet bekend is om welke reden ze dit heeft gedaan..

  Belangrijkste gevolg: Terugzetting in functie voor één jaar.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden van ambtelijke corruptie. Politieonderzoek naar medewerkers van een stadsdeel die mogelijk een of meer opdrachten aan bevriende partijen zouden hebben gegund..

  Belangrijkste gevolg: Onbekend.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

 • Fraude: Vermoeden van fraude met ouderschapsverlof; een aanvraag voor ouderschapsverlof is eerst toegekend en vervolgens heeft de betrokken medewerker dit mogelijk in het personeelssysteem weer ingetrokken waardoor hij wel zijn volledige salaris behoudt, maar zijn leidinggevende en collega's in de veronderstelling waren dat hij ouderschapsverlof had..

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Misbruik gemeentelijke middelen: Vermoeden dat een medewerker bestanden geraadpleegd heeft om niet zakelijke redenen. Tevens is geconstateerd dat betrokkene tijdens ziekteverlof stage heeft gelopen tbv een HBO opleiding zonder de werkgever hiervan in kennis te stellen..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Medewerkers Handhaving moeten verplicht een opleiding Handhaving Openbare Ruimte volgen. Via deze opleiding heeft een stadsdeel het bericht gekregen dat een van de medewerkers gefraudeerd heeft met een document wat hij voor zijn opleiding moest inleveren..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Vervolg op eerder onderzoek naar het op kosten van de dienst uit laten voeren van werkzaamheden in privesituatie en het gunnen van opdrachten aan bevriende partijen..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag (1x) en voorwaardelijk strafontslag (1x).

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Medewerker zou een bedrijfje hebben, samen met zijn vrouw, en met dit bedrijf voor ten minste € 500.000 aan rekeningen ingediend zonder dat er een tegenprestatie is geleverd..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden dat een medewerker gefraudeerd heeft met werkbriefjes. Ze heeft opgegeven dat ze op onlogische dagen zoals kerst en in het weekend gewerkt heeft..

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden dat een medewerker artikelen besteld heeft voor eigen gebruik met het doel om deze mee naar huis te nemen..

  Belangrijkste gevolg: Voorwaardelijk strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden dat een medewerker op zondag de skylounge van een voetbalstadion heeft bezocht in gezelschap van een aannemer waar hij in zijn functie zaken mee doet..

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden dat een extern ingehuurde medewerker, een manager, via zijn eigen bedrijf een stagiair en een medewerker ingehuurd heeft..

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Belangenverstrengeling: Vermoeden dat een medewerker veel werk aan één bedrijf gunt omdat zijn zoon daar werkt..

  Belangrijkste gevolg: Onbekend.

  Schending geconstateerd? Nee

 • Fraude: Vermoeden van fraude met urendeclaraties.

  Belangrijkste gevolg: Onbekend.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

 • Misbruik gemeentelijke middelen: Vermoeden dat een medewerker ten onrechte gebruik maakt van een gehandicaptenparkeerkaart.

  Belangrijkste gevolg: Onbekend.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

 • Misbruik gemeentelijke middelen: Vermoeden dat een medewerker het klantdossier van een familielid heeft geraadpleegd, ook heeft hij/zij geprobeerd invloed uit te oefenen op de behandeling van het dossier.

  Belangrijkste gevolg: Berisping.

  Schending geconstateerd? Ja

 • Fraude: Vermoeden van onregelmatigheden bij het gunnen van opdrachten en het factureren.

  Belangrijkste gevolg: Onbekend.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

 • Fraude: Vermoeden van het tweemaal indienen van een declaratie als gevolg waarvan twee maal betaald is..

  Belangrijkste gevolg: Coachingsgesprek.

  Schending geconstateerd? Ja