In Amersfoort waren 14 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Amersfoort werden tussen 2012 en 2016 ten minste 14 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Daarvan werden er zeven vastgesteld, zeven onderzoeken leidden niet tot bewijs voor een integriteitsschending. De meest onderzochte schending in Amersfoort is die van het misbruik van bevoegdheden door ambtenaren en/of bestuurders. In totaal werd er één keer strafontslag uitgedeeld. Amersfoort was 99.728 euro kwijt aan vijf onderzoeken door externe bureaus.

Amersfoort wilde in eerste instantie niet meewerken aan het Wob-verzoek van NRC en verwees naar het eigen integriteitsoverzicht. Dat overzicht gaat echter maar terug tot 2013 en vermeldt geen gegevens over 2012. Het totaal aantal integriteitsonderzoeken ligt dus mogelijk hoger. Na herhaald verzoek heeft de gemeente wel gegevens verstrekt over de externe onderzoeken en bijbehorende kosten.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


14 integriteitsonderzoeken in Amersfoort van 2012 tot en met 2016


 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongewenste omgangsvormen.

  Belangrijkste gevolg: Berisping + coachingstraject.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €6.763,00

 • Schending ambtsgeheim: Lekken van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Misbruik van bedrijfsmiddelen en belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Strafontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €44.954,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Misbruik van informatie.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €7.545,00

 • Belangenverstrengeling: Misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

  Kosten: €21.659,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bing

  Kosten: €18.807,00

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van toegang tot vertrouwelijke informatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van gemeentelijke middelen: Misbruik van bedrijfsmiddelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern