In Almere waren 36 onderzoeken naar integriteitsschendingen

In Almere werden tussen 2012 en 2016 ten minste 36 mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. Dit aantal ligt waarschijnlijk fors hoger maar de gemeente zegt geen cijfers te hebben over de interne onderzoeken van voor 2016. Pas vanaf 2016 is men dit centraal gaan bijhouden, zo geeft een woordvoerder aan. Van de wel bekende onderzoekscijfers is de schending twaalf keer vastgesteld en negentien keer niet. De meest onderzochte schendingen in Almere zijn die van fraude en ongepast gedrag op de werkvloer. Er werd geen strafontslag uitgedeeld, wel werd een ambtenaar ontslagen naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek. Almere was 351.660 euro kwijt aan zestien onderzoeken door externe bureaus. De gemeente wil niet de kosten per afzonderlijk onderzoek specificeren.

Ziet u iets opvallends of heeft u een opmerking over deze lijst? Mail dan naar onderzoek@nrc.nl.


36 integriteitsonderzoeken in Almere van 2012 tot en met 2016


 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Ongepast/grensoverschrijdend gedrag chauffeur.

  Belangrijkste gevolg: Geen. Chauffeur heeft zelf ontslag genomen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Bezemer & Kuiper

 • Fraude: Niet nakomen afspraken leverancier.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

 • Niet bekend: Niet bekend.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend (Dossier is verwijderd).

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Hoffmann

 • Niet bekend: Niet bekend.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend (Dossier is verwijderd).

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Hoffmann

 • Fraude: Aanbesteding onjuist uitgevoerd.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Niet bekend: Niet bekend.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend (Dossier is verwijderd).

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Plichtsverzuim: Onzorgvuldigheid met gemeentelijke informatie en kwijtraken I-pad.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire maatregel.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimiderend gedrag ambtenaar.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Niet bekend: Niet bekend.

  Belangrijkste gevolg: Niet bekend (Dossier is verwijderd).

  Schending geconstateerd? Niet bekend

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Verzender ongewenst bericht.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire maatregel.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Hoffmann

 • Plichtsverzuim: Vermissing documenten.

  Belangrijkste gevolg: Geen. Documenten zijn per ongeluk vernietigd.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

 • Belangenverstrengeling: Integriteit medewerkerrichting ondernemer.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Integis

 • Belangenverstrengeling: Schijn van voortrekken van externe partij bij aanbesteding.

  Belangrijkste gevolg: Disciplinaire maatregel.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Handelswijze leiding en mogelijk ongepast gedrag.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Tersteeg Organisatieadvies

 • Fraude: Ontvreemding VVV-bonnen.

  Belangrijkste gevolg: Geen. Niet vastgesteld wie de VVV-bonnen heeft ontvreemd.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

 • Belangenverstrengeling: Medewerker gaf vanuit eigen bedrijf tegen betaling training zonder toestemming leidinggevende.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Kerstgeschenk door aannemer bij collega in de tuin gezet.

  Belangrijkste gevolg: Geen: Kerstgeschenk ingeleverd.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Onbehoorlijke wijze van functioneren en het vermoeden van onverenigbare activiteiten tijdens werktijd. Vervalsing getuigschrift hbo-opleiding en geen melding van activiteiten als zelfstandige.

  Belangrijkste gevolg: Ontslag.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Vermissing geld/goederen.

  Belangrijkste gevolg: Geen. Onderzoek heeft niet uitgewezen wie verantwoordelijk is voor de vermissing.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Hoffmann

 • Belangenverstrengeling: Integriteit bij aanbesteding.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling: Klacht over integriteit medewerker bij aanbesteding.

  Belangrijkste gevolg: Geen: Schijn van partijdigheid is gewekt en besproken met medewerker.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Belangenverstrengeling/Misbruik van bevoegdheden: Belangenverstrengeling/Misbruik van bevoegdheid.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Bewust in strijd met de waarheid verklaren.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Achterhouden informatie en onjuist handelen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Misbruik gemeentelijke systemen.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Mogelijk geld gestolen.

  Belangrijkste gevolg: Geen: Oorzaak is niet achterhaald.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Fraude: Twijfel over integriteit bij fraudeonderzoek.

  Belangrijkste gevolg: Onderzoek loopt nog.

  Schending geconstateerd? Nog niet bekend

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Oneigenlijk gebruik parkeerontheffing gemeente.

  Belangrijkste gevolg: Waarschuwing.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Misbruik van bevoegdheden: Misbruik van bevoegdheden.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimidatie door benaderingswijze.

  Belangrijkste gevolg: Coachingsgesprek.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Discriminatie door medewerker handhaving.

  Belangrijkste gevolg: Coachingsgesprek.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Intimidatie door externe medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Beledigende opmerkingen door externe medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Discriminatie.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Ja

  Onderzoek: Intern

 • Ongepast gedrag op de werkvloer: Lastigvallen meisjes door medewerker externe opdrachtnemer.

  Belangrijkste gevolg: Geen: Verhaal bleek verzonnen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern

 • Schending ambtsgeheim: Lekken informatie uitkeringsgegevens door medewerker.

  Belangrijkste gevolg: Geen.

  Schending geconstateerd? Nee

  Onderzoek: Intern