CBS

Voor het eerst sinds 2008 minder mensen in bijstand

In 2017 is het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt, met 3.500 gedaald. Het is de eerste afname in bijna tien jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS woensdag bekend heeft gemaakt. Aan het eind van vorig jaar ontvingen in Nederland 461.000 mensen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering.

Door de aantrekkende economie gaat het beter op de arbeidsmarkt. Vooral de 27- tot 45-jarigen profiteren daarvan. In die groep nam het aantal bijstandsgerechtigden af met 8.000: meer mensen stroomden uit de bijstand dan erbij kwamen.

In andere groepen kwamen er wel meer bijstandsgerechtigden bij. Zo zorgt de hogere pensioenleeftijd ervoor dat 45-plussers met een uitkering langer moeten wachten voordat zij uit de bijstand kunnen stappen en een AOW-uitkering krijgen.

Ook onder niet-westerse migranten was een toename. Die instroom komt van mensen die onlangs asiel hebben aangevraagd en recht hebben op bijstand zodra een verblijfsvergunning is toegekend. Tot en met september 2017 zijn bijna 11.000 Syrische asielzoekers ingestroomd, terwijl 4.000 Syriërs de bijstand verlieten in die periode. In totaal kwamen er vorig jaar 6.000 extra bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond bij. Het CBS kan de cijfers nog niet uitsplitsen. Die groei is geremd ten opzichte van het jaar ervoor. (NRC)