Brieven

Universiteit te hoog in het vaandel

In De universiteit is overspannen (24/2) stelt Maarten Huygen een numerus fixus voor als oplossing voor het teveel aan hoogopgeleiden. Dit pakt een onderliggend probleem niet aan: de manier waarop mensen tegen het onderwijs aankijken. De universiteit wordt gezien als ‘het hoogst haalbare’. In mijn studiekeuzeproces – ik zat op het vwo – vonden studiekeuzeadviseurs het een doodzonde als je ook maar overwoog over te stappen naar het hbo. Dan krijg je te horen: je verkwanselt je toekomst; het is zonde van je talent; je bent te slim voor het hbo; je verspilt daar je tijd. Mbo was al helemaal uit den boze. Alle voorlichtingspraatjes, folders en gidsen gingen over het wo. Iets anders dan de universiteit leek simpelweg geen optie. Dit weerhoudt scholieren er niet alleen van om voor het hbo of mbo te kiezen, het voedt ook het hardnekkige, negatieve imago van ‘lageropgeleiden’. Natuurlijk kunnen leerlingen zelf de open dagen van hbo’s of mbo’s bezoeken, maar niet iedereen is bestand tegen de druk van de omgeving, in het bijzonder van personen die je over dit onderwerp hoort te kunnen vertrouwen. Zij zijn immers de deskundigen en weten wat het beste is voor jouw toekomst, toch?

Wil je minder studenten? Geef ze dan het gevoel dat er daadwerkelijk andere opties zijn.

    • Max Roele