Ruim 60 procent meer incidenten met verwarde mensen

Vooral in Den Haag en Rotterdam steeg het aantal incidenten fors. De ernst van de incidenten lijkt bovendien toe te nemen.

De politie rukte het afgelopen jaar ruim 83.500 keer uit voor een incident waarbij mensen betrokken waren die verward gedrag vertoonden. Dit blijkt uit cijfers van de landelijke politie. Het aantal incidenten steeg de afgelopen vijf jaar met ruim 60 procent. De politie spreekt, in een conceptversie van een persbericht die in handen is van NRC, van een „opvallende” en „zorgelijke” trend.

Gemeenten worstelen al langer met de toename van het aantal verwarde mensen. De afgelopen jaren verschenen er verscheidene rapportages van het zogenoemde Schakelteam, dat gemeenten helpt om hun aanpak voor verwarde personen rond te krijgen voor 1 oktober 2018. Telkens was de boodschap hetzelfde: de aanpak is nog niet op orde. Zo lukt het hulpverleners moeilijk om in contact te komen met deze groep en belanden verwarde mensen geregeld in de politiecel zonder iets strafbaars te hebben gedaan.

Lees ook: Aantal incidenten met verwarde personen gestegen

Vooral in Den Haag en Rotterdam steeg het aantal incidenten in vijf jaar fors. Het aantal incidenten in Den Haag verdubbelde van ruim 5.200 tot meer dan 10.700. In Rotterdam rukte de politie in 2017 ruim 8.200 keer uit, vijf jaar eerder stond de teller nog op 4.855 – een toename van ongeveer 70 procent.

Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend, omdat één persoon meerdere incidenten kan veroorzaken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt in opdracht van het Schakelteam hoeveel procent van de incidenten wordt veroorzaakt door psychiatrisch patiënten.

Ernst van incidenten

De politie maakt zich bovendien zorgen over de ernst van de incidenten, die lijkt toe te nemen. Eind december 2017 meldde politiechef Erik Akerboom al dat er meer psychologische hulpverleners in de wijk dienen te komen, omdat de agent de nationale hulpverlener dreigt te worden. Sinds dit jaar worden verwarde mensen opgenomen in het ‘dreigingsbeeld’ van de politie, omdat ze, volgens de politie, een gevaar kunnen zijn voor de burger.

Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef in Amsterdam en portefeuillehouder ‘verwarde personen’, vindt dat er meer moet worden gedaan om het aantal incidenten terug te dringen. Het vroeg signaleren van problemen moet meer aandacht krijgen. Zo moeten zorgprofessionals vierentwintig uur per dag beschikbaar zijn in de wijk en nauwer samenwerken met wijkagenten. Zo kunnen kwetsbare mensen eerder naar de juist zorg en hulp worden geleid, volgens Aalbersberg.