De Afrikaanse bosolifant is een aparte soort en dat bemoeilijkt bescherming

Zijn bosolifanten en savanneolifanten nu twee verschillende soorten Afrikaanse olifant? Voor genetici is er geen twijfel: ja, concludeerden ze dinsdag opnieuw in het tijdschrift PNAS. Maar het IUCN, de natuurorganisatie die de Rode Lijsten met bedreigde diersoorten beheert, erkent de bosolifant nog altijd niet als aparte soort. Het IUCN vreest dat het moeilijker is om twee olifantensoorten te beschermen dan één.

De bosolifant is de minst bekende van de drie nog levende olifantsoorten. Ze leven in de regenwouden van West- en Centraal-Afrika. Bosolifanten zijn kleiner en hebben rondere oren dan savanne-olifanten. Er leven er nog maar 36.500 in het wild.

Bosolifanten paren soms met savanneolifanten. Het IUCN vindt dat eerst duidelijk moet zijn hoe vaak dat gebeurt voordat de bosolifant als soort erkend kan worden.

Tropisch ecoloog John Poulsen vermoedt dat er andere belangen meespelen. „Een paar landen hebben gezonde populaties savanneolifanten en willen de mogelijkheid openhouden om in de toekomst ivoor te verkopen. Dat gaat niet als savanneolifanten de status ‘ernstig bedreigd’ krijgen.”

Holly Dublin van het IUCN ontkent dat er politieke belangen meespelen. „Ik vraag me af waarom journalisten dat vuurtje opstoken.” Gaat het IUCN haar positie herzien? Dublin: „We hopen deze kwestie te bespreken op een bijeenkomst van de vakgroep, later dit jaar.”

Olifant paart ook met andere soorten, pagina 16