Brieven

Brieven nrc.next 27/2/2018

Roken (1)

Stoppen lukt niet

In zijn column Ja, roken moet kunnen (23/2) stelt Frits Abrahams dat stoppen met roken „wel degelijk goed te doen is” en dat de meeste mensen in zijn omgeving zonder al te veel moeite van het roken af konden komen. Helaas zie ik dagelijks patiënten op mijn spreekuur die al vele stoppogingen hebben ondernomen, maar zonder succes. Zal ik ze eens vragen of zij niet ook prijs stellen op ‘nog een flinke poos leven’? Als het stoppen met roken zo eenvoudig zou zijn, zou elke patiënt die last krijgt van longschade direct tabak links laten liggen. Waarom gebeurt dit dan niet? Zetten we al deze patiënten weg als mensen zonder doorzetttingsvermogen, die het aan zichzelf hebben te danken dat ze ziek geworden zijn? Of bieden we hulp? Mijn patiënten vraag ik op welke leeftijd ze met roken begonnen zijn. Het antwoord dat ik steevast krijg, ligt tussen 12 en 15 jaar. Daarom sluit ik me van harte aan bij de doelstelling van Stichting Rookpreventie Jeugd. Hoe mooi zou het zijn als we over twintig jaar de eerste generatie hebben die niet hoeft te stoppen met roken, omdat ze nooit zijn begonnen?


longarts

Roken (2)

Nu ga ik stoppen

De column van Frits Abrahams (23/2) over roken heeft mij goed gedaan. Dit in tegenstelling tot de dwingelandij van de dames Ficq en De Kanter c.s., die alleen maar irritatie oproept. Natuurlijk is het je eigen keuze, natuurlijk treft de tabaksindustrie geen blaam. Daarom treft de milde toon van Abrahams juist wel haar doel. Na het lezen van deze column ga ik voor de zoveelste keer proberen te stoppen.

Topbeloningen

Zoveel loon is niet logisch

Kan het bedrijf de beloning van de topman ook uitleggen? schreef NRC op 22/2. De beloning van de topman van Heineken – 215 keer het loon van een gemiddelde medewerker – in ieder geval niet. De norm van 20 keer het gemiddelde loon die het FNV hanteert is hiermee ruimschoots overschreden. Los van morele overwegingen die pleiten tegen dit soort extreme verschillen wil ik toch vooral wijzen op andere argumenten. Ook op logische gronden is het niet verdedigbaar dat een topman zoveel loon krijgt. Er is nauwelijks een verband tussen het handelen van de topman en de prestaties van het bedrijf als geheel. Autonome factoren, zoals economische groei, zijn veel belangrijker. Daar heeft de topman echt geen invloed op, hoe goed men hem ook dunkt. Ten tweede geldt de wet van verminderde meeropbrengst. Meer loon heeft misschien een positief effect op de productiviteit, al is daar geen eenduidig bewijs voor. Maar dat effect verdwijnt volledig boven een bepaald optimum. Boven dit optimum heeft meer loon geen positieve invloed en mogelijk zelfs een perverse impact. Wij als consumenten kunnen hier wel degelijk iets tegen doen. Er is veel voor te zeggen om bedrijven die dingen doen die uit maatschappelijk oogpunt minder wenselijk zijn, te laten weten dat je hun beleid afwijst. En dat kan eenvoudig: koop de producten van dat bedrijf niet meer.

Hoofddoek

Kaag is een topdiplomaat

‘Minister Kaag, wie vertegenwoordigt u eigenlijk met die hoofddoek?’ schrijft Darya Safai in NRC (23/2). Nederland, lijkt me. Mevrouw Kaag, gepokt en gemazeld in het Midden-Oosten en voormalig VN-gezant in Libanon, is een topdiplomaat en weet dat ze niet moet beginnen aan diplomatie als ze de gastheer al bij voorbaat op de vingers tikt met haar omgangsvormen. Vrouwenbelangen houdt ze heus wel in de gaten, zonder dat van de daken te schreeuwen. Ik zou willen dat zij onze minister van Buitenlandse Zaken wordt.

Correcties/aanvullingen

Huidkanker

In het artikel Een lekker ongezond tintje (23/2, p. C16-17) stond dat er in 2016 15.800 nieuwe gevallen van huidkanker in Nederland bijgekomen zijn. Dat is echter exclusief basaalcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker. Met deze meegerekend kwamen er in Nederland in 2016 53.500 nieuwe gevallen van huidkanker bij.