Vogelgriep vastgesteld in Groningen

De tienduizenden vogels van het pluimveebedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Een bord dat een vervoersverbod aangeeft voor pluimvee. Archiefbeeld uit omgeving Biddinghuizen.
Een bord dat een vervoersverbod aangeeft voor pluimvee. Archiefbeeld uit omgeving Biddinghuizen. Foto ANP/Robin Utrecht

Bij een pluimveebedrijf in het Groningse Oldekerk is zondag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de 36.000 vogels van het bedrijf ruimen.

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) gaat het om een waarschijnlijk zeer besmettelijke variant van de griep. In een straal van drie kilometer liggen twee andere pluimveebedrijven, die nu ook onderzocht worden. In een omtrek van tien kilometer van de Oldekerkse vogelhouder mogen geen eieren, pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd.

Landelijke ophokplicht

Sinds december geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Aanleiding daarvoor was een eveneens zeer besmettelijke variant van de vogelgriep die in Flevoland werd aangetroffen. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van sommige soorten hobbyvogels moeten hun dieren afschermen door ze in een volière te houden of in een ren te zetten. Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel. Ze moeten bijvoorbeeld het materiaal schoonmaken dat ze gebruiken om het strooisel de stal in te brengen.

Het is niet bekend hoelang de ophokplicht gaat duren. In 2016 was er een forse uitbraak van het virus in Nederland waardoor toen ook verschillende landelijke maatregelen werden getroffen, zoals een ophokplicht. Het duurde zeven maanden voordat de verantwoordelijk minister Nederland vogelgriepvrij verklaarde.

De economische schade van een grote uitbraak is fors. Zo zijn er kosten voor het ruimen van de dieren, maar ook voor compensatie van de boeren. Dat compensatiegeld komt uit een speciaal fonds van de overheid en boeren zelf. Ook is er indirecte schade omdat sommige landen geen eieren, vlees of andere pluimveeproducten inkopen uit besmette landen.

Vogeltrek

In Nederland staan ruim tweeduizend pluimveebedrijven waar vooral leghennen en vleeskippen worden gehouden. Nederland telt zo’n 100 miljoen kippen. Vaak komen gevallen van vogelgriep in de wintermaanden voor, als de vogeltrek begint.

    • Guus Ritzen