Brieven

Brieven 26/2/2018

Johan Cruijffplein

Hou het plein olympisch

Het Stadionplein in Amsterdam wordt omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. Het is een goed idee dat de Arena in Amsterdam Zuid-Oost nu de Johan Cruijff Arena gaat heten, maar het Stadionplein moet om historische redenen het Stadionplein blijven, al is het maar omdat de Stadionkade en de Stadionweg erop uitkomen. Nagenoeg alle straten en pleinen in deze buurt verwijzen naar de Olympische Spelen van 1928 of naar sportieve helden in de Griekse oudheid. Het kenmerkende van dit vierjaarlijks sportevenement is dat het bijna alle sporten omvat. Het is dan ook geen goed idee om dit door recente nieuwbouw al behoorlijk verkleinde plein naar slechts één sporter te vernoemen.

Frenkie de Jong

Molensteen om de nek

Frits Abrahams ziet overeenkomsten tussen de 20 jarige talentvolle Ajacied Frenkie de Jong en Johan Cruijff (Topvoetballer in wording, 21/02). Toegegeven, zijn vederlichte manier van lopen en versnelling doen enigszins aan Cruijff denken, maar verder gaat de vergelijking mank. Het verlangen dat er weer ‘een nieuwe Cruijff’ opstaat is zo groot dat menigeen een talentvolle speler dit predicaat opspeldt, waarna de speler er onder bezwijkt. Niet zo gek, want een fenomeen als Cruijff staat misschien eens in de honderd jaar op. Cruijff deelde op 18-jarige leeftijd al de lakens uit in de kleedkamer en was qua techniek, inzicht en leiderschap een klasse apart. Frenkie de Jong is onmiskenbaar een groot talent, maar laten we hem rustig tot bloei laten komen en vooral geen molensteen om de nek hangen.

Westerscheldetunnel (1)

Wij verhuizen

Sinds begin 2010 woon ik in Zeeuws-Vlaanderen, gelukkig is het nu de langste tijd geweest. Het stoort me mateloos dat je om hier vandaan te komen altijd die tunnel door moet en daar dan ook nog voor moet betalen (Schande, die tol voor de Westerscheldetunnel, 22/2). Ik kom alleen aan ‘de overkant’ als er een tolvrije dag is of als ik er echt niet onderuit kan (instanties als de belastingdienst zitten immers allemaal niet in Zeeuws-Vlaanderen).

Ik vertik het om te betalen om me vrij te mogen bewegen in mijn eigen land. Ook voor de economie zou het stukken beter zijn. Als je inkopen wilt doen aan de overkant zijn, kost het je altijd 10 euro extra. Ook zou het zonder tol een stuk eenvoudiger zijn om werk te vinden. Veel mensen in Zeeuws-Vlaanderen richten zich nu op België, maar daar is de werkcultuur toch anders. Zolang er nog dik verdiend wordt aan de tol (vrachtwagens en toeristen met caravans betalen immers nog meer), zal de tol vrees ik niet verdwijnen. Wij wachten er in ieder geval niet meer op en gaan verhuizen naar een ander deel van Nederland.

Westerscheldetunnel (2)

Afscheiden

Wij Zeeuws-Vlamingen voelen ons door de regering vaak in de steek gelaten. Velen van ons hebben al gezegd dat wij beter ons afscheiden van Nederland en bij België gaan. Wij worden in Den Haag toch niet serieus genomen.

Arbeidsongevallen

Ook een gevaarlijk beroep

Het viel mij op dat in het artikel over gevaarlijke beroepen (‘Ineens zakte ik van de steiger naar beneden’, 23/2) niet werd geschreven over ongevallen in de agrarische sector. Boeren werken niet ‘onder gezag’ dus vallen ze niet onder de Arbowet. Dat neemt niet weg dat ook in deze sector ongevallen gebeuren. Uit mijn toenmalige

baan bij de Arbeidsinspectie weet ik dat eind negentiger jaren nog jaarlijks een tiental doden werd betreurd.