‘Mensen hebben wel iets anders aan het hoofd dan stemmen’

Sint-Maarten Sint-Maarten gaat naar de stembus, Nederlandse waarnemers kijken mee. Gevreesd wordt voor een zeer lage opkomst.

Toeristen lopen langs de door orkaan Irma gehavende winkels aan het strand van Great Bay, terwijl werkers herstel werkzaamheden verrichten.
Toeristen lopen langs de door orkaan Irma gehavende winkels aan het strand van Great Bay, terwijl werkers herstel werkzaamheden verrichten. Foto Jasper Juinen/ANP

Sint-Maarten gaat maandag, vijf maanden na orkaan Irma, naar de stembus. Welke partij ook wint, Nederland wil dat de nieuwe regering de afspraken over wederopbouw respecteert.

1 Is Sint-Maarten zo kort na Irma klaar voor de verkiezingen?

Het is krap, maar eigenlijk hadden ze al eerder moeten plaatshebben. In november zegde het parlement het vertrouwen op in premier William Marlin. Marlin wilde niet aan voorwaarden voldoen die Nederland na de orkaan Irma voor het geven van wederopbouwgeld had gesteld. Officieel moesten na de val van het kabinet binnen drie maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden, maar de gouverneur besloot ze vanwege problemen in verband met de orkaan zeven weken uit te stellen. Zo was er veel verkiezingsmateriaal verloren gegaan en bestond de vrees dat nieuwe partijen zich niet op tijd konden registreren. Uiteindelijk dingen zes partijen mee naar de vijftien zetels in het parlement. D66-leider Alexander Pechtold heeft van contacten op het eiland gehoord dat een ‘Caribische campagne’ vol verhit debat dit keer is uitgebleven. „Mensen hebben andere dingen aan hun hoofd na Irma”, zegt hij. Gevreesd wordt voor een zeer lage opkomst.

2 Is de uitslag van belang voor de relatie met Nederland?

Ja, want een nieuw parlement betekent mogelijk nieuwe onzekerheid voor de afspraken over de wederopbouw. De vraag is of de kiezer Marlins Nationale Alliantie, nu een van de grote partijen met vijf zetels, afstraft voor zijn conflict met Nederland. Twee andere partijen die de wederopbouwafspraken wel willen nakomen, van de omstreden zakenman Theo Heyliger en parlementsvoorzitter Sarah Wescott-Williams, zijn voor deze verkiezingen een samenwerking aangegaan onder de naam Verenigde Democraten. Wie er ook wint, het kabinet in Den Haag eist dat de nieuwe coalitieregering in Sint-Maarten de afspraken met Nederland respecteert. Het kabinet heeft steeds gezegd dat de toegezegde 550 miljoen euro voor de wederopbouw alleen wordt overgemaakt als Sint-Maarten meewerkt aan de Integriteitskamer die corruptie moet bestrijden en met Nederland samenwerkt bij de grensbewaking.

3 Waarom stuurt Nederland waarnemers?

Dat gebeurt op verzoek van de interim-regering van Sint-Maarten. Dat verzoek kwam overigens pas begin vorige week. D66-leider Pechtold (ook voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer) en SP-senator Meta Meijer trekken op met waarnemers uit de regio. „Ik had toevallig tijd en begreep dat mijn komst werd gewaardeerd”, zegt Pechtold.

Meijer en hij zouden zondag na aankomst op het eiland worden geïnstrueerd over wat precies van hen wordt verwacht. Pechtold heeft zich voorgenomen in elk geval te letten op een ordentelijk verloop van de verkiezingen. Hij is bijvoorbeeld benieuwd of mensen hun stemkaart op tijd hebben ontvangen of opgehaald.