Voortgezet Onderwijs

Grote ‘schuifoperatie’ scholen in Zuid

Het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid verandert ingrijpend. Zo verhuist het Hugo de Groot van Charlois naar de Kop van Zuid en verliest de school de mavo- en gymnasiumafdeling. Het Vreewijk Lyceum, nu een havo/vwo-school, gaat als havo verder. De vmbo-scholen Veenoord en Slinge fuseren. De plannen zijn onderdeel van vergaande afspraken tussen schoolbesturen BOOR, LMC en CVO en de gemeente om de leerlingenstroom van Zuid naar Noord terug te dringen.

Op dit moment gaat zo’n 35 procent van de leerlingen die op Zuid wonen in Noord naar school – dagelijks 1.800 leerlingen. Dat leidt tot segregatie en kansenongelijkheid, staat in het convenant dat de schoolbesturen en wethouder Sven de Lange (CDA) maandag ondertekenden. In plaats van met elkaar te concurreren, willen de schoolbesturen samenwerken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen uit Zuid in de buurt op hun niveau naar school kunnen. De besturen spreken daarom ook een maximum aantal leerlingen per school af. Scholen mogen niet verder groeien dan dat getal, ook al zijn ze populair. Daarnaast moet het makkelijker worden voor leerlingen om door te stromen naar een hoger niveau. Door geplande nieuwbouw zijn dat er in 2025 naar verwachting ruim 7.000 meer dan nu.

Leerlingen en ouders zijn maandag ingelicht over de veranderingen, die op meer dan de helft van de scholen betrekking hebben. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat onder meer de onderwijsprestaties van leerlingen probeert te verbeteren, is enthousiast over de „schuifoperatie”. (NRC)