Provincie zette duo opzij na druk BAM

Tramlijn

Bouwbedrijf BAM heeft eind 2016 de provincie Utrecht onder druk gezet, waarna de directie van het projectbureau Uithoflijn de mond werd gesnoerd. De directeur en de tweede man van dit projectbureau wilden BAM dwingen de nieuwe trambaan van Utrecht CS naar universiteitscampus de Uithof op tijd en binnen budget klaar te hebben, maar werden in plaats daarvan ontslagen.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar de relatie tussen de provincie Utrecht en BAM, hoofdaannemer van de Uithoflijn. Eind januari bleek die 84 miljoen euro meer te gaan kosten dan begroot. Ook duurt de aanleg 1,5 jaar langer. De afgelopen weken stapte de verantwoordelijke VVD-gedeputeerde op en was er ruzie tussen gemeente en provincie.

BAM dreigde in december 2016 tijdens twee ontmoetingen met de verantwoordelijk provinciedirecteur Rob Brugts te stoppen met de Uithoflijn. Brugts, die in de jaren daarvoor zelf voor BAM had gewerkt, ontsloeg de twee mannen van het projectbureau en koos voor een inniger samenwerking met de bouwer.

Een van de ontslagen mannen deed daarop een „melding vermoeden misstand” bij de provincie, die een huisadvocaat vroeg de melding te onderzoeken. De advocaat concludeerde eind 2017 dat er van belangenverstrengeling of vals spel geen sprake was. BAM, provincie en gemeente zeggen in een reactie dat alles rond het project Uithoflijn correct is verlopen.

De duurste trambaan van Nederland pagina E6-9