Recensie

Elf verhalen origineel bijeenhouden

Het gaat te ver de Argentijnse schrijver María Gainza de uitvinding van een nieuw literair genre toe te schrijven, maar intrigerend is haar originaliteit wel. Wat is het eigenlijk dat de elf verhalen in Oogzenuw onderling bijeenhoudt? Waarom zou je een afgebroken vliegreis verbinden met het werk van de schilder Rousseau? Het werkt wonderwel. Waarschijnlijk omdat het er in onze geest op dezelfde manier aan toegaat. Wij associëren dat het een aard heeft. Ongeveer op dezelfde manier als waarop haar vertelster de gebeurtenissen uit haar eigen leven tamelijk plot- en clouloos toelaat, maar er met al die verknopingen wel een persoon en een levensgeschiedenis naar voren komt.

Boek
María Gainza: Oogzenuw. Vert. Trijne Vermunt. Podium, 191 blz. € 19,99

●●●●