Brieven

Brieven

In de brief Alleen deskundigen (21/2) schrijft P.J. Berends dat een gewone burger over onvoldoende kennis beschikt om de argumenten te wegen omtrent ‘ingewikkelde zaken’ zoals Europa of Oekraïne.

Ik ben niet hoog opgeleid maar leerde wel in voldoende mate lezen op de lagere school en de MULO. Ter voorbereiding van het Oekraïnereferendum heb ik het Associatieverdrag doorgenomen, waardoor ik mijn mening kon vormen. Ik vond het verdrag niet vergelijkbaar met andere handelsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld NRC destijds wel stelde. Het verdrag meldde een intensivering van de samenwerking in veiligheids- en defensiebeleid, wat mij onwenselijk leek met oog op de relatie met Rusland. Bovendien vond ik de afspraken omtrent economische samenwerking – erop gericht om Oekraïne in de interne markt van de EU te integreren – te verstrekkend. Roemenië en Bulgarije waren destijds in een kort tijdsbestek lid geworden van de EU (en NAVO), en het leek mij onverstandig ook Oekraïne een opstap te geven naar lidmaatschap. Deze opvatting werd in verschillende discussiefora niet gewaardeerd. Mij bleek dat er nogal wat hoogopgeleiden waren die niet de moeite hadden genomen het verdrag op de consequenties te beoordelen, om vervolgens weg te blijven bij de stemming en laagopgeleiden de schuld te geven van de uitkomst.