24 februari 2018

Foto Peter Foley/EPA

De leden van de United Nations Security Council zitten samen tijdens een Veiligheidsraadvergadering op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. De leden stemmen unaniem voor een staakt-het-vuren van 30 dagen om humanitaire hulp mogelijk te maken om burgers in Syrië te bereiken.