Wiebes wilde linkse hulp bij klimaatakkoord

Klimaat- en energieakkoord Een diverse club van oud-politici moet de komende maanden een energieakkoord bereiken.

Minister Eric Wiebes
Minister Eric Wiebes Remko de Waal/ANP

Het is „niet puur toeval” dat Diederik Samsom en Kees Vendrik een hoofdrol krijgen in de totstandkoming van een nieuw klimaat- en energieakkoord. Dat erkende minister Wiebes (Klimaat, VVD) vrijdagmiddag op een persbijeenkomst over de aftrap van de besprekingen waaraan bedrijven, overheden en milieuclubs deelnemen. Samsom is de vroegere partijleider van de PvdA, Vendrik was Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Hun bijdrage aan het nieuwe klimaat- en energieakkoord kan het ‘politieke draagvlak’ ervoor vergroten, aangezien beide partijen nu in de oppositie zitten.

Tafels

Het doel van het nieuwe klimaat- en energieakkoord is dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. De onderhandelingen worden via verschillende ‘tafels’ gevoerd. Eerder deze week lekten al namen uit van personen die deze tafels gaan leiden. Naast Samsom (‘gebouwde omgeving’) en Vendrik (‘elektriciteit’) is oud-VVD-politicus Ed Nijpels nauw betrokken. De voormalig milieuminister is verantwoordelijk voor het ‘Klimaatberaad’ dat de voortgang en de samenhang van de besprekingen moet bewaken.

Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) namens het CDA, is voorzitter van de tafel ‘landbouw & landgebruik’. De tafel ‘Mobiliteit’ valt onder Annemieke Nijhof, oud-topambtenaar bij het Rijk. ‘Industrie’ staat onder aanvoering van Manon Janssen, het boegbeeld van de Topsector Energie.

Meer energiebesparing en windmolens moeten ervoor zorgen dat de doelen uit het vorige energieakkoord, van 2013, toch nog worden gehaald. Lees ook: Alleen met ‘maximale inzet’ is energieakkoord haalbaar