Opinie

Juist

Met mijn havo 5-klas oefen ik het examen management & organisatie uit 2015. De theorievragen zijn altijd lastig. Een leerling geeft een antwoord dat niet in het correctiemodel staat. Ik leg uit dat ik als corrector dit antwoord wel goed zou keuren omdat het vakinhoudelijk juist is.

Een paar leerlingen kijken me stomverbaasd aan: „Wat bedoelt u met ‘Focking houdelijk juist?’”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl