Gaat het zorggeld wel naar zorg of naar private bv’s?

Ondernemingskamer

Is er sprake van wanbeleid in zorginstelling De Seizoenen? Een private zorgondernemer werd in 2012 eigenaar. Lekt er sindsdien zorggeld weg?

Met een emotioneel beroep sprak voorzitter Lood Arons van de cliëntenraad van de antroposofische zorginstelling De Seizoenen voorzitter A.J. Wolfs van de Ondernemingskamer rechtstreeks aan. „U zou nooit naar de wc willen gaan waar mijn zoon dagelijks heen moet.”

Die cliëntenraad verzocht donderdag bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam om een enquête wegens wanbeleid in te stellen bij De Seizoenen. De verstandelijk beperkte zoon van Arons zit in een van de zes tehuizen voor verstandelijk gehandicapten, die in 2012 in handen kwamen van private zorgondernemer Loek Winter en drie mede-aandeelhouders. Lekt er sindsdien zorggeld weg naar hun private bv’s? Geld dat beter aan zorg en achterstallig onderhoud zou kunnen worden besteed? Arons: „De enige investeringen die wij hebben gezien zijn in lantaarnpalen en parkeerplaatsen.” Om hoeveel weggelekt zorggeld denkt u dat het gaat? vroeg rechter Wolfs. „Ik schat 1,5 miljoen euro per jaar”, zei Arons. „U moet weten dat dat gelijk staat aan de kosten voor 30 fte’s en dat is het verschil tussen voldoende zorg, zoals bij De Seizoenen, en goede zorg. En dat verschil moet u opvatten als tussen schraal en minder schraal.”

Winter en zijn drie mede-aandeelhouders kochten de zes tehuizen uit een faillissement van De Zonnehuizen. Daarbij creëerden ze een nieuwe groep van bedrijven. Als holdingmaatschappij werd de WW Zorg opgericht, met als dochterbedrijven De Seizoenen (de zorgverlening en het personeel), De Seizoenen Vastgoed (het onroerend goed van drie tehuizen) en Care Shared Services BV. De Seizoenen heeft de zorgvergunningen en ontvangt voor ongeveer 40 miljoen euro per jaar aan zorggelden van de overheid. Daardoor mag die bv geen winstuitkeringen betalen. Maar De Seizoenen betaalt wel huur en inhuurkosten aan de andere twee bv’s, die niet onder die regel vallen.

De advocaten van de cliëntenraad stelden dat die constructie de schijn van belangenverstrengeling wekt. Vooral ook omdat alle belangrijke huur- en service-overeenkomsten werden voorbereid toen Winter en de drie andere aandeelhouders nog bestuurder of commissaris waren bij De Seizoenen. „Dat is ontoelaatbaar”, zei advocaat Hans de Savornin Lohman namens de cliëntenraad. „Wat niet aan winst mag worden uitgekeerd, moet niet door de zijdeuren toch nog weggesluisd worden.”

Met de curator werd pas in 2016 overeenstemming bereikt over de koop voor 18 miljoen euro van het onroerend goed van drie van de tehuizen. De aandeelhouders legden daarvoor ieder 100 euro in. De aanschaf werd gefinancierd met leningen van banken en een achtergestelde lening van De Seizoenen. „Waarom is het vastgoed niet ondergebracht bij De Seizoenen?” vroeg De Savornin Lohman hardop. Volgens hem betaalt De Seizoenen nu een te hoge huur van 2,3 miljoen euro.

Winter en zijn mede-aandeelhouders zijn zich van begin af juist bewust van die schijn van belangenverstrengeling en hebben moeite gedaan om zo transparant mogelijk te zijn, stelden advocaten van De Seizoenen. „Zonder de doorstart zouden de tehuizen niet meer bestaan hebben”, zei advocaat Sydney Berendsen. „De zorg is nu goed, de financiële situatie is gezond.”

Nadat de cliëntenraad vorig najaar een brief heeft gestuurd met zijn grieven, heeft De Seizoenen analyses laten uitvoeren door Cushman & Wakefield naar de huurprijzen en door Berenschot naar de tarieven voor dienstverlening. „Hun conclusies zijn dat die marktconform of zelfs lager zijn”, zei Berendsen. Voor het achterstallig onderhoud zou nu een plan klaarliggen waarvan de uitvoering binnenkort start. Berendsen: „Het probleem ligt niet in het juridische, maar in de emoties.”

„Wanneer wordt het sanitair aangepakt?” wilde rechter Wolfs nog weten. „Daar hebben we al iemand voor ingehuurd”, aldus directeur MerlijnTrouw.

Uitspraak is over twee maanden.

Correcties (23 en 28 februari 2018): In een eerdere versie werd de voorzitter van de Ondernemingskamer A.J. Wolf genoemd. Dit moet A.J. Wolfs zijn. Dit is hierboven aangepast. Ook stond gemeld dat zorginstelling De Seizoenen jaarlijks 3,2 miljoen euro aan huur betaalt. Dat moet zijn 2,3 miljoen euro en is hierboven aangepast.