Brieven

Brieven 23/2/2018

Idealistische jongeren

Geen dollartekens

Wat jammer dat Ellen Deckwitz tot de conclusie komt dat het slecht is gesteld met onze jongeren op de middelbare school (Eeuwig, 20/2). Op basis van een gesprek met slechts drie leerlingen komt ze tot een zware negatieve conclusie over ‘de jongeren’ in Nederland. Zij zouden uit opportunisme kiezen voor het grote geld. Op basis van interviews met jonge mensen in NRC zou Deckwitz kunnen weten dat er juist enorm veel idealisten rondlopen die geen dollartekens in hun ogen hebben maar de wereld willen verbeteren of in ieder geval hun steentje willen bijdragen. Op grond van mijn 37 jaar ervaring in het middelbaar onderwijs herken ik haar verhaal absoluut niet.

Sigaretten

Overheid is ook laakbaar

Het is waarschijnlijk een goede zaak dat mevrouw Ficq de tabaksindustrie aanklaagt voor moord (‘Ik hoop dat het in hun bek ontploft’, 12/2). Gezond is hun product nooit geweest. Wat mij hogelijk verbaast is dat de belangrijkste partner in crime in deze volledig buiten schot blijft: de Nederlandse overheid en haar toezichthoudende organen. Het toestaan van de distributie van het moordwapen, en de daaraan gekoppelde opbrengst van accijnzen, lijkt me minstens zo laakbaar als de productie daarvan.

    • J.J. Kwaak
    • Loes Rood