Belastingen

Fiscale regeling Nederland verboden door EU-hof

Een Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is in strijd met de EU-regels. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden naar schatting zo’n 11.000 bedrijven geraakt. De voordelige regeling geldt alleen voor bedrijven en hun dochters in Nederland, niet hun buitenlandse dochter- en zusterbedrijven. Dat is discriminatie, vinden de hoogste Europese rechters. Het is in strijd met de regels voor vrije vestiging in de EU. Toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) waarschuwde vorig najaar dat deze uitspraak van het hof de schatkist maximaal 400 miljoen euro kan kosten. Volgens het Nederlands recht geldt de renteaftrek alleen wanneer moeder- en dochterbedrijven die voor de Belastingdienst een fiscale eenheid vormen alle in Nederland zijn gevestigd. Als het moederconcern een lening aan een dochter verstrekt die daarover rente aan de moeder betaalt, mag het moederbedrijf de rente van de belastbare winst bij de Nederlandse fiscus aftrekken. Bedrijven in Nederland die lenen aan dochters in het buitenland kunnen dat niet. (ANP)