Banken

De Volksbank: minder winst, maar wel meer dividend

De Volksbank, zoals de in 2013 genationaliseerde SNS Bank tegenwoordig heet, heeft vorig jaar minder winst geboekt. Het nettoresultaat daalde, van 349 miljoen euro in 2016, tot 329 miljoen. Het bankbedrijf, met de merknamen SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, schrijft de winstdaling vooral toe aan een lagere vrijval van voorzieningen voor verliezen op leningen. Ook de rente-inkomsten gingen omlaag, tot 924 miljoen euro. Een jaar eerder bedroegen de rentebaten nog 938 miljoen. Dat kwam onder meer door de lagere rente op spaartegoeden. De hypotheekportefeuille van de Volksbank groeide vorig jaar wel, met 1 miljard euro tot bijna 46 miljard euro. De bank verwacht dat de rentebaten dit jaar „enigszins lager” zijn dan in 2017. Ook de nettowinst zal daardoor lager uitvallen. Daarnaast voorziet de Volksbank dat de huizenmarkt solide blijft, maar dat het aantal woningverkopen iets kan dalen. De bank wijst erop dat het aantal woningtransacties in de Randstad vorig jaar veel minder steeg dan gemiddeld in Nederland. „Dit komt doordat het aantal te koop staande woningen sterk is geslonken, een indicatie van een overspannen markt”, aldus de Volksbank. De Volksbank, volledig in handen van de overheid, keert over 2017 een dividend uit van 190 miljoen euro, fors meer dan de 135 miljoen een jaar eerder. (ANP)